Nina Höijer - Tåg i Bergslagens nya ordförande

Foto: Tåg i Bergslagen

Nina Höijer (S), ordförande i Region Örebro läns kollektivtrafiknämnd, har valts till ny ordförande i Tåg i Bergslagen.

– Tåg i Bergslagen är en viktig aktör på den mellansvenska järnvägen som knyter samman de fyra länen Örebro, Dalarna, Västmanland och Gävleborg på ett sätt som underlättar vardagen för många pendlare och andra resenärer. Att nu få uppdraget att som ordförande leda verksamheten framöver känns både stimulerande och hedrande, säger Nina Höijer.

Tåg i Bergslagen bedriver och utvecklar tågtrafiken på sju olika linjer på uppdrag av Region Örebro län, Region Gävleborg, Region Dalarna och Region Västmanland.