Fler utbildningar ska minska bristen på lokförare

Fler lokförarutbildningar på MTR ska minska lokförarbristen. Foto: MTR

Det finns idag för få lokförare i Sverige och det vill tågbolaget MTR råda bot på genom att utbilda fler. Det görs genom en egen lokförarutbildning med utbildningslön och en tillsvidareanställning efter avslutad utbildning, samt genom utökat antal yrkeshögskoleutbildningar i MTR:s regi. Under året utbildas cirka tvåhundra nya lokförare.

Lokförarbristen är en fortsatt utmaning för järnvägsbranschen och här krävs rejäla och konkreta satsningar. Ett tätt samarbete med de yrkeshögskolor (YH) som finns, ett utökat antal platser även på egna utbildningar samt tillräckligt med LIA-praktikplatser är tre viktiga parametrar i tågbolagets hantering av situationen.

De driver YH-utbildningar för lokförare sedan 2017 och sedan flera år även lokförarutbildning i egen regi med utbildningslön under studieperioden.

– Här är vi inte ensamma i branschen men vi sticker ut med snart sex års erfarenhet och kompetens av att erbjuda YH-utbildningar för lokförare, i tillägg till våra egna lokförarutbildningar som inkluderar utbildningslön. Det är något vi är stolta över, och något vi ser är avgörande för att visa på en långsiktig satsning på de nyrekryterade lokförareleverna, säger Peter Theorell, Chef operativa utbildningar, MTR Pendeltågen.

200 nya lokförare utbildas under året
Tågbolagets egna lokförarutbildningar erbjuds både för Pendeltågen och Mälartåg. En chans för alla som drömmer om att bli lokförare, och en anställning redan från utbildningsstarten. Det är en konkret och effektiv satsning för att minska lokförarbristen där resultat kommer synas inom det närmsta året.
Lucas Hellbom var en av eleverna i förra årets uppstart för Pendeltågens utbildning och kommer vara utexaminerad lokförare i oktober i år.

– Att vara lokförare känns som ett viktigt och betydelsefullt jobb. Det är roligt att vara en del av människans vardagspussel – att ta resenärerna dit de ska. Och så är det roligt att köra stora fordon, tåg är stora och de går snabbt! Och känslan är ju väldigt positiv att MTR betalar min utbildning och satsar på mig långsiktigt, säger Lucas.

Tillkommer gör även ett antal lokförare via tågbolagets YH-utbildningar, där två nya klasser i Stockholm och Eskilstuna startas upp med trettio elever i vardera. Framtidsutsikterna för lokförare spås vara god, då tågresandet i stort fortsätter att öka.

– Jag tror att allt fler kommer vilja arbeta med tåg och inom järnvägsbranschen. Tågresor ökar varje år så det finns ju en enorm potential i denna bransch. Järnvägen är ett av de mest hållbara transportsätten då tåg kan transportera väldigt många människor med relativt lite energi och miljöpåverkan, på ett säkert sätt i höga hastigheter. Ett pendeltåg tar 1 800 resenärer, vilket motsvarar i princip 25 bussar. Så det känns som ett naturligt och självklart alternativ för ett hållbart samhälle, avslutar Lucas.