Ostlänken - järnvägshistorisk höghastighetsväxel testas

Foto: Trafikverket

Nyligen monterade Trafikverket en höghastighetsväxel i Härad som möjliggör smidigare resor och transporter på järnväg. Syftet är att testa växelns funktion för att senare kunna användas för Ostlänken.

Höghastighetsväxeln i Härad, Strängnäs kommun blir den första i svensk järnvägshistoria. Det är en modern typ av växel som möjliggör att tåg kan köra snabbare vid möten. I Härad innebär det 160 kilometer i timmen vid möten, jämfört med 80 kilometer i timmen idag. Varje tåg kan på så sätt tjäna in tid vilket möjliggör att restiderna kan kortas mellan Eskilstuna och Stockholm. Med en höghastighetsväxel i järnvägssystemet bidrar vi till smidigare resor och transporter på järnväg.

I Härad ska växelns funktion testas med förhoppning om att samma modell ska kunna användas i framtiden för Ostlänken.

Källa: Trafikverket