Stor efterfrågan på ökad kapacitet längs Malmbanan

I nuläget går det att köra med 31 tons axellast på sträckorna Gällivare-Luleå och Kiruna-Narvik. Foto: Trafikverket

Det finns en stor efterfrågan på ökad kapacitet längs Malmbanan och genom att förstärka banan för tyngre tåg kan mer gods transporteras utan att antalet tåg ökar. Efter förstärkningen av Malmbanan går det nu att köra med 31 tons axellast på sträckorna Gällivare - Luleå och Kiruna - Narvik i Norrbotten.

En axellast på 32,5 ton (STAX 32,5 ton), jämfört med tidigare 30 ton, innebär cirka tio procents kapacitetsökning, utan att öka antalet tåg. Det kan jämföras med att varje malmtåg kan lasta ytterligare cirka 680 ton malm.

Sedan 2019 tillåter Trafikverket LKAB att transportera tåg med 31 tons axellast på sträckan Gällivare-Luleå. På sträckan Kiruna-Narvik tillåter de 31 tons axellast sedan våren 2021. Tillsammans med BaneNOR och LKAB följer de upp och utvärderar hur trafikering med högre axellast påverkar infrastrukturen.

Tidigare har Trafikverket genomfört erfarenhetsdrift med 32,5 tons axellast på sträckorna Gällivare-Luleå och Kiruna-Narvik.

Under 2022-2023 kommer banunderbyggnaden på sträckan Gällivare-Luleå att förstärkas så att axellasten i framtiden kunna höjas till 32,5 ton.

I regeringens beslutade nationella trafikslagsövergripande plan för transportinfrastruktur, för perioden 2022-2033, finns pengar avsatta för ökad axellast till 32,5 ton på sträckorna Svappavaara-Kiruna och Kiruna-Riksgränsen. Byggstart blir under perioden 2028-2033. Åtgärderna planeras i samverkan med Jernbanedirektoratet och BaneNOR som ansvarar för motsvarande åtgärder på norska Ofotenbanan.

Källa: Trafikverket