Nu startar den sista etappen av Värmlandsbanans spårbyte, Kristinehamn-Laxå

Foto: Trafikverket

De två första etapperna av spårbytet på Värmlandsbanan blev klara under sommaren och hösten 2022 och nu startar den tredje och sista etappen av spår- och växelbytet. Det är den återstående sträckan mellan Kristinehamn och Laxå som nu ska får ny räls, nya slipers och nya växlar.

Värmlandsbanan är Sveriges mest trafikerade enkelspåriga järnväg med omfattande gods- och persontrafik. Större delen av banan har låg teknisk standard vilket medför höga underhållskostnader och störningar för tågtrafiken. Även vissa spårväxlar har nått slutet av sin tekniska livslängd. Därför byts det gamla spåret mot skarvfri räls på betongslipers på en sträcka av närmare 110 kilometer. När ombyggnaden är klar blir Värmlandsbanan en robust och mer pålitlig järnväg – där tågen kan hålla en jämn, hög hastighet. Dessutom skapas möjligheter för att utöka både person- och godstrafiken.

Den första etappen mellan Karlstad och Kristinehamn byggdes om förra sommaren och blev klar i augusti 2022. Den andra etappen av spårbytet blev färdig i oktober 2022. Då rullade tågtrafiken åter mellan Kil och Karlstad fast på nya spår och växlar.

bild
På den här delen av Värmlandsbanan sker spårbytet. Bild: Trafikverket

Tågtrafiken ersätts med bussar
Arbetet kommer att pågå i cirka 10 veckor och beräknas vara klart den 4 augusti 2023. Under tiden arbetet med spårbytet sker kommer tågtrafiken att vara avstängd på sträckan och ersättas med bussar. När den sista etappen är färdig har 11 mil järnvägsspår byts ut mellan Kil och Laxå. 

Dessa sträckor arbetar Trafikverket på i sommar
Spårbytet mellan Kristinehamn och Laxå är uppdelat på fyra sträckor och tidsperioder:

  • Laxå–Degerfors vecka 21–27 
  • Laxå–Kristinehamn vecka 27–28
  • Strömtorp–Kristinehamn vecka 28–32
  • Kristinehamns bangård vecka 30–31

Källa: Trafikverket