Transdevs nya affärsområdesdirektör Frida Ukmar

Frida Ukmar blir ny affärsområdesdirektör på Transdev. Foto: Transdev

Transdev Sverige har förstärkt sin organisation inom affärsområdet ”Heavy rail” genom att i mitten på april rekrytera, Frida Ukmar som tidigare varit vd för MTR Mälartåg.

I sin nyinrättade roll som affärsområdesdirektör “tåg” kommer Frida att hålla ihop de upphandlade tågaffärerna inom tung järnvägstrafik och arbeta strategiskt för att utveckla Transdev Sveriges affär och kompetens på området.

– Det är en nyckelrekrytering som kommer stärka vår kompetens inom spårtrafikområdet. Vi ser att det i närtid kommer att hända mycket på anbudsfronten inom detta område och det är ett prioriterat affärssegment där vi vill fortsätta att växa, säger Transdev Sveriges vd Anna Höjer i en kommentar till rekryteringen.

Frida har varit inom MTR – koncernen sedan 2016 och haft olika ledande befattningar inom såväl pendeltågs- som tunnelbaneorganisationen. Hon har tidigare även arbetat på Trafikförvaltningen i Stockholmsregionen som affärsstrateg. Frida har en ekonomie magister från Örebro universitet.

– Transdev befinner sig på en spännande resa och jag tror att mina erfarenheter från framför allt Mälartåg - och pendeltågssidan kommer komma väl till pass här. Utöver det är storleken på koncernen och det multimodala fokuset något jag tror har väldigt stora möjligheter att skapa spännande synergier med just tung spårtrafik, säger Frida Ukmar.

Frida rapporterar direkt till vd, Anna Höjer och ingår i koncernledningen. Det nya affärsområdet för ”heavy rail” omfattar initialt Öresundståg och framöver kommer det att växa med flera affärer inom upphandlad tung järnvägstrafik. Affärsområdet kommer inte omfatta kommersiell tågtrafik eller spårvägs- och smalspårstrafik.

Transdev Sverige ansvarar idag för driften av Öresundståg och Roslagsbanan samt Snälltåget under eget varumärke.