Krig och grön omställning i fokus när makthavare dryftar järnvägens framtid

Järnvägsforum Norr äger rum i Luleå den 30–31 mars. Utbyggnaden av Luleå hamn är en av de frågor som tas upp på konferensen. Foto: Peter Rosén

Krig, Nato, och den gröna omställningen står på programmet när några av de tyngsta makthavarna inom politik, förvaltning och näringsliv träffas den 30–31 mars i Luleå på Järnvägsforum Norr. Utbyggnaden av den europeiska stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet, som löper genom Sverige upp till Luleå och vidare till Narvik i Norge samt Uleåborg i Finland, kommer också att dryftas.

 

Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Det förestående NATO-medlemsskapet och nya EU-direktiv att bygga klart den Botniska korridoren. Allt detta väntas påverka svensk infrastrukturpolitik. Men hur? Och hur kommer det påverka norra Sverige? På Järnvägsforum Norr medverkar infrastrukturminister Andreas Carlson, LKAB:s vd Jan Moström, Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana, samt företrädare för branschorganisationer, försvarsmakten samt lokal politik och näringsliv för att försöka svara på: Hur rustar vi vår infrastruktur inför en osäker framtid?

 

Efter att Sverige har tagit över ordförandeklubban i EU:s ministerråd väntar många viktiga frågor på beslut – inte minst inom transportområdet. Men hur ser svenska regeringens prioriteringar ut? Det är några frågor för infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) att svara på.

En annan fråga är hur Sverige kan hämta hem mer ekonomiskt stöd från EU. EU kan medfinansiera viktig infrastruktur med 30–50 procent, men hittills har Sverige bara ansökt om små summor för mindre projekt.

 

Med Rysslands invasionskrig i Ukraina som en mörk skugga över forumet uppstår frågan hur kriget påverkar arbetet med stomnätskorridorerna genom Europa? Hur kan behovet av militär mobilitet påskynda nödvändiga satsningar? En fråga för försvarsmaktens representant på forumet att begrunda.

 

Förra året ägde Järnvägsforum Norr rum i Gävle, men med årets lokalisering i norra Norrland är det naturligt att Malmbanans framtid hamnar i fokus. Här kommer diskussionen att beröra den gröna omställningen. Den medför att de kraftigt ökade godsflöden som förväntas i sin tur ställer krav på ny klimatsmart infrastruktur. För att möjliggöra detta krävs investeringar på en nivå inte setts sedan stambanan och Malmbanan byggdes.

Norrbotniabanan kommer i framtiden att knyta samman Norrbottens och Västerbottens kuststäder och skapa helt nya förutsättningar för pendling och gods. Men det är inte bara järnvägen som byggs ut, utan även hamnarna. Farlederna in i Luleå hamn breddas och fördjupas och nya kajlägen anläggs, vilket på sikt kommer att tredubbla kapaciteten. Även kraftnätet byggs ut – Svenska Kraftnät investerar 8,4 miljarder i en ny 400 kV-ledning.

 

Många och svåra utmaningar är uppsatta på Järnvägsforums norrs agenda. Frågor som väntar på att makthavarna ska peka ut färdriktningen och fatta beslut som kommer hela samhället till nytta.

 

Anders Carlsson