Debatt- EU satsar på järnväg, Sverige på bil och flyg

X 2000 tåg på Stockholm central, med en maxhastighet på 200 km/tim, fortare än så lär det inte gå på de svenska spåren i framtiden med något litet undantag på Ostlänken. Medan EU satsar stort på höghastighetsbanor som ska koppla ihop Europas huvudstäder, har den nya svenska regeringen nu bestämt sig för att gå åt andra hållet och avbrutit utvecklingen av nya stambanor för höghastighetståg, trots överfulla svenska spår. Foto: John Hardwick

Av Hans Sternlycke

EU satsar på järnväg. Man vill ha höghastighetsjärnväg till alla huvudstäder och kvartsmiljonstäder till 2030. Resor med höghastighetståg skall dubblas till 2030 och tredubblas till 2050. Alla städer med mer än 100 000 invånare skall ha terminaler för byte av gods mellan järnväg och väg och utsläppsfria distributionslastbilar. Godstransporter över 30 mil skall gå med tåg eller båt. Stora flygplatser skall ha järnvägsanslutning. Flygbränslet tredubblas i pris med skatt. Flygresor under 50 mil straffskattebeläggs. Bilresandet skall halveras till 2030. Drivmedelsskatt på sex kronor litern och koldioxidskatt på också sex kronor litern införs. Kollektivtrafiken skall vara utsläppsfri och kunna ersätta bilen i städer. Man vill också se fler cyklar och småfordon.

Politikerna i Sverige verkar inte medvetna om de målsättningarna i EU utan planerar tvärtom. Infrastrukturministern vill ha elbilar och elflyg och bara satsa på godståg och pendeltåg i storstadsområden. Nya stambanorna stoppas och planerade höghastighetssträckor stryks. Där mister Sverige EU-bidrag på sådär 100 miljarder kronor, 30 procent i EU-bidrag för ren inrikes och 50 procent för gränsöverskridande sträckor. Sverige subventioner fordonsbränslet genom sänkt reduktionsplikt med 6,5 miljarder kronor. Det hade räckt till gratis månadskort för alla i Sverige. Men sänkningen blir bara en respit till halvårsskiftet, annars blir det EU-böter, sen kommer höjningen av energi- och koldioxidskatten. Det blir 10 000 kronor extra om året för en normalbilist.

Tågresorna blir långsamma med satsning på elbilar i stället för på järnväg. Att flyga ner till kontinenten blir mycket dyrt. Elbilar är inga miljöbilar, utan de kan ge lika höga koldioxidutsläpp som fossilbränslefordon. De tar yta, ger barriärer, partikelutsläpp och kan inte konkurrera med spårtrafik i hastighet och bekvämlighet.

Elflygplan lämpar sig bara för små plan för 20 passagerare och 15 mils räckvidd. Små flygplatser skall få statsstöd, fast de blir utan passagerare med de nya EU-reglerna. Istället blir de beredskapsflygfält för utländskt militärflyg med bombrisk med NATO-medlemskapet. Många har tidigare varit militärflygfält. Med nya skatter för flyg under 50 mil blir priset nästan dubbelt för att flyga och nå sådär 4 500 kronor från Kalmar till Stockholm.

Regeringen påstår att det blir för dyrt att bygga de Nya stambanorna och vill stället satsa på de gamla stambanorna, men de har kapacitetsbrist, som bara delvis kan avhjälpas till höga kostnader. Man är inte medveten om att om de snabba tågen avskiljs, så att det inte behövs långa blocksträckor för att de inte ska köra ifatt, skulle kapaciteten för kvarvarande gods- och pendeltåg tredubblas.

Att de Nya stambanorna blir så dyra beror på att man bara överväger Trafikverkets förslag med traditionell banvall med makadam, som ger tredubbla underhållskostnaden och inte tillåter mer än 250 kilometer i timmen, men att man inte låtsas om Skanskas förslag för riktig höghastighetsbana på bro, som blir 100 miljarder kronor billigare, snabbare byggd och så lönsam att den kan finansieras på lån och med vanliga biljettavgifter.

Trafikverkets trafikanalysmodell och kalkylmetoder som missgynnar järnväg och gör den falskt olönsam har aldrig ifrågasatts. Trafikanalysmodellen Samvips ger sannare prognoser än Sampers men har aldrig godtagits av Trafikverket. I stället för påstådda 6 miljoner resande per år rör det sig om 14 – 18 miljoner resande per år med höghastighetsjärnväg. Trafikverket räknar med fördubblad vägtrafik, när den schweiziska banken USB:s prognos är halverad biltrafik till 2035.