Dubbelspårutbyggnaden på västkustbanan - Järnvägsbron över väg 111 påbörjas

Foto: Trafikverket

Inom kort påbörjas arbetet med den nya järnvägsbron i förhöjt läge över väg 111.
Med start i januari 2023 påbörjar Trafikverket det broarbete vid väg 111 som inleddes under hösten 2022. Den nya järnvägsbron kommer att byggas i ett så kallat förhöjt läge för att sedan sänkas ned, vilket inte skapar några höjdbegränsningar för trafiken under tiden bron byggs.

Väg 111 trafikeras dagligen av tusentals bilister och chaufförer. Det har därför varit av yttersta vikt för projektet Ängelholm-Maria att hitta en byggmetod som möjliggör smidig och trygg trafikering av vägen under byggperioden, säger Helena Thysell Persson, projektledare för Ängelholm-Maria.

Väg 111 avstängd
Under tiden etableras den formställning som behöver byggas intill den befintliga bron behöver dock trafiken ledas om. Detta innebär att väg 111 är avstängd för trafik mellan  fredag 13 januari klockan 18.00 och måndag 16 januari klockan 05.00. Under dessa dagar leds trafiken om via Allerum och Ödåkra. Vägen öppnar sedan för trafik igen, dock med endast ett körfält öppet i vardera riktning samt med hastighetsbegränsning. Då bron byggs i ett förhöjt läge för att sedan sänkas ned på plats kommer det inte att finnas några höjdbegränsningar för trafiken.