Nu påbörjas upprustning av järnvägssträckan Örebro - Frövi

Foto: Trafikverket

Inom kort påbörjas upprustning och underhållsåtgärder av järnvägen på sträckan mellan Örebro och Frövi. Anläggningen har funnits sedan 1974 och har uppnått sin tekniska livslängd. Ballast, slipers och makadam behöver bytas ut.

Trafikverket utför spårbyte och underhållsåtgärder mellan Örebro och Frövi samt byte av tre växlar i Ervalla. Underhållsåtgärderna utförs eftersom rälsen har uppnått sin beräknade livslängd. Projektet inleddes redan förra året med rälsbyte på Örebro Central. På sträckan Örebro-Frövi ska makadamen under spåren bytas ut. I Ervalla kommer även tre växlar bytas. Under arbetet kommer plankorsningar tillfälligt stängas av. När plankorsningar är avstängda sätts orangea vägskyltar upp för omledning av trafik. Projektet syftar till att skapa en mer driftsäker anläggning. 

Projektet startar under mars månad och beräknas slutföras under maj månad 2023.

Källa: Trafikverket