Positiva besked för Bodens spårbundna infrastruktur

Vy över Boden Industrial Park. Foto: Mats Engfors/Fotographic

Detaljplanen för den så kallade infrastrukturkorridoren till Boden Industrial Park överklagades i ett tidigare skede. Mark- och miljödomstolen har nu meddelat att man avvisar respektive avslår överklagandena och antagandebeslutet ligger fast.

Detaljplanen för infrastrukturkorridoren ska möjliggöra och säkerställa att det går att med järnväg förbinda Boden Industrial Park med befintlig spårbunden infrastruktur. Detaljplanen är en kritisk punkt för H2 Green Steels pågående satsning på en vätgasdriven produktionsanläggning för grönt stål. Parallellt med järnvägen ska även vanlig väg byggas. Ytterligare möjlighet till överklagan senast 6 april 2023.

– En oerhört viktig del i processerna runt den pågående samhällsomställningen. Vi har många bollar i luften just nu där varje enskild har sin givna del i helheten, den här är en av de större. Vi rör oss framåt vilket är viktigt då många av de tidsplanerna vi har att förhålla oss till är minst sagt offensiva, säger Mats Berg, näringslivschef.

– En väldigt komplex detaljplan då vi rör oss nära befintlig bebyggelse och viktiga rekreationsområden. Vi upplever att vi har haft en öppen och transparent dialog med alla inblandade vilket är väl så viktigt i processer av de här slaget. Även om vi inte riktigt är i mål ännu tolkar jag Mark- och miljödomstolens yttrande som en positiv signal säger Lars Andersson, plan- och exploateringschef.

Källa: Bodens kommun