Flera växlar byts på stambanan i Norrland

Foto: Trafikverket

Trafikverket utför spårväxelbyten och spårförlängning på på tre driftplatser längs Stambanan genom övre Norrland. Berörda driftplatser är Träskholm, Myrheden och Älvsbyn. Totalt ska sex stycken spårväxlar bytas ut.

Bytet görs för att den tekniska livslängden för växlarna uppnåtts och de inte längre klarar dagens krav. Bytet innebär robustare och driftsäkrare spårväxlar, med bättre tillgång till reservdelar. Inom driftplats Träskholm kommer även avvikande huvudspår att förlängas och växelläget flyttas drygt 100 meter för att göra det möjligt för längre tåg att mötas på driftplatsen.

Spårväxelbytena kommer att genomföras i Älvsbyn i början av juni 2023. I Träskholm och Myrheden sker bytena i slutet av augusti, början av september 2023. I Träskholm genomförs förberedande markarbeten för spårförlängningen under våren 2023.
Arbetena kommer delvis att utföras nattetid och i september beräknas projektet vara klar.

Källa: Trafikverket