Värmlandsbanans knutpunkt - projekt är påbörjat

Kanske en framtida vy från Trädgårdslänken över det nya stationsområdet och Karlstads resecentrum. Foto: White

Karlstad C är den största knutpunkten på Värmlandsbanan och en flaskhals på den hårt trafikerade sträckan mellan Kil och Karlstad och Kristinehamn. Därför ska en rad förbättringar på stationen göras i samband med att det nya resecentrumet byggs. Ombyggnaden omfattar bland annat spårområdet och ny mellanplattform Vikenpassagen och Trädgårdslänken.

Tillsammans med Karlstads kommun, Jernhusen och Region Värmland ska Trafikverket bygga ett nytt resecentrum vid Karlstads centralstation. Trafikverkets del i samarbetsprojektet är att bygga nya spår, en ny mellanplattform och Vikenpassagen – en bred, ljus tunnel som gör det enkelt för gående och cyklister att röra sig mellan centrum, resecentrum och stadsdelarna söder om järnvägen. Ombyggnaden av Karlstad C är nu inled och Vikentunneln är stängd för att rivas, för att sen byggas om till nya Vikenpassagen.

Det ska även byggas en ny passage över järnvägen – Trädgårdslänken – en gångbro som förenar stadsdelarna norr och söder om järnvägen. När Karlstads resecentrum står klart blir det ett nav för resande i Värmland. Entreprenör för byggprojektet är Infrakraft AB

bild
En framtidsvy över Tingvallaplatsen och den planerade bron Trädgårdslänken - en del av Karlstads resecentrum. Foto: White

Etapp 1, februari 2023 – december 2024
Byggstarten för den första etappen var i februari 2023. Denna etapp omfattar ombyggnad av spår 4-6, södra delen av Vikenpassagen och en ny mellanplattform. Dessutom kommer Trafikverket att bygga den södra halvan av bron Trädgårdspassagen.

Etapp 2, september 2024 – december 2025
Den andra etappen omfattar spår 1-3, spår 21 och norra delen av Vikenpassagen. Den befintliga plattformen kommer även att byggas om och färdigställa norra halvan av Trädgårdslänken.

Etapp 3, november 2025 – juli 2026
Under etapp 3 byggs de sista delarna av Vikenpassagen (på norra sidan) klart och bland annat ramper till plattformar.

bild
Vikenpassagen får en ljus och inbjudande entré från södra sidan i Viken. Foto: White
bild
Även resenärer kommer använda Vikenpassagen för att ta sig till mellanplattformen. Tack vare flackare ramper, hissar och rulltrappor blir passagen tillgänglig för alla. Cyklister får ett eget markerat fält i den 10 meter breda passagen.Foto: Sweco
bild
Så här kan det se ut på Stationsplatsen när det gamla stationshuset blir en integrerad del av Karlstads resecentrum. Foto: White

Källa: Trafikverket