Anpassad tidtabell ger stabilare tågtrafik i Mälardalen

Den anpassade tidtabellen har gett stabilare trafik på alla Mälartågs linjer. Foto:Niklas Björling

Mälartågs anpassade tidtabell sedan i mitten på december 2022 har gett avsedd effekt. Trafiken har blivit stabilare och mer pålitlig för resenärerna. Ny statistik visar att betydligt färre tåg ställdes in med kort varsel i januari 2023 jämfört med föregående månader och 92 procent av tågen var i tid.

Till följd av den nationella lokförarbristen som påverkat ett flertal tågföretag anpassade Mälartåg sin trafik efter personaltillgång när tidtabellen för 2023 trädde i kraft den 11 december. Flera linjer fick färre avgångar för att skapa en stabilare trafik.

Ny statistik för januari visar nu att åtgärden fått önskad effekt. Andelen tågavgångar som ställdes in med kort varsel har minskat avsevärt på samtliga fem linjer (se diagram nedan). På exempelvis sträckan Hallsberg-Katrineholm-Stockholm var endast tre tågavgångar akut inställda på hela månaden (0,4 procent). På linjen Eskilstuna-Västerås var andelen akut inställda tåg 1 procent, att jämföra med december och november 2022 då 12 respektive 25 procent av tågen var inställda.

– Den positiva utvecklingen för tågtrafiken är ett viktigt steg för att återfå förtroende hos resenärer, arbetsgivare och medborgare. Under 2023 fortsätter Mälardalstrafik arbetet att säkerställa stabilitet och förutsägbarhet i resenärernas vardag och MTR vidtar åtgärder för att fler av Mälartågs avgångar successivt ska kunna återinföras, säger Stefan Bojander, trafikchef på Mälardalstrafik.

Arbetet för att ytterligare stabilisera trafiken rörande punktlighet och tillförlitlighet fortsätter under året. En viktig satsning hos MTR, som kör Mälartåg på uppdrag av Mälardalstrafik, är starten av en lokförarutbildning i egen regi. Inom det närmaste året kommer cirka 100 nyutbildade lokförare ut i trafik inom pendeltågen i Stockholm och Mälartåg.

– Utbildning och rekrytering av fler lokförare är avgörande för att framåt kunna leverera en regionaltågstrafik av hög kvalitet. Glädjande nog ser vi att det är attraktivt för lokförarstudenter att jobba hos Mälartåg – det är moderna fordon och du kör på ett omväxlande linjenät vilket många ser som positivt, säger Joakim Sundh, vd MTR Mälartåg.

Statistik
Andel tågavgångar som ställts in med kort varsel jämfört med samtliga avgångar i gällande tidtabell för respektive månad.

b
Period: nov 2022 - januari 2023 enligt preliminär sammanställning. Bild: Mälartåg

Statistiken över trafiken är framtagen av Mälardalstrafik utifrån produktionsdata från MTR.