Nya Hogdalterminalen möjliggör klimatsmarta godstransporter

Terminalen blir strategiskt placerad mitt i Sverige och bland de största i sitt slag. Foto: Inlandsbanan

I vår öppnas en ny terminal längs Inlandsbanan. Skogsterminalen som till ytan är bland de största i sitt slag i Sverige är tillgänglig och öppen för alla aktörer i branschen, vilket skapar möjligheter för skogsägare i regionen att välja effektiva och hållbara transporter med tåg.

Sedan i höstas har Inlandsbanan AB tillsammans med logistikföretaget LoadEx arbetat med planering av en terminal mellan Ytter- och Överhogdal, som har fått namnet Hogdalterminalen.

Terminalverksamheten kommer att utgöras av upparbetning och lagring av skogsråvara med tillstånd att som mest hantera 200 000 kvadratmeter per år. Logistikföretaget har flera kunder som väntar på att terminalen ska öppnas och planen är att verksamheten ska vara i drift under våren. Målsättningen är att verksamheten ska generera 200 tåg per år vilket sparar ca en miljon liter diesel.

Förutom den uppenbara klimatvinsten så är det en produktions- och arbetsmiljövinst för oss, våra underleverantörer och för våra kunder. Den har även en strategiskt väldigt bra placering, mitt i Sverige och i hjärtat av skogsproduktionsområdet säger Mikael Martinsson, styrelseordförande LoadEx AB.

Vi på Inlandsbanan är glada att kunna medverka till att tillhandahålla en öppen terminal med järnvägsanslutning för skogsnäringen i regionen. Inlandsbanan har tillgänglig kapacitet och det här är ett utmärkt exempel på hur vi tillsammans med en kreativ entreprenör som LoadEx med små medel kan skapa förutsättningar för en effektiv och hållbar logistik som gynnar näringslivet och miljön i Norrlands inland, säger Otto Nilsson vd Inlandsbanan AB.