Spårvagnarna i Lund underhålls med hjälp av LeadMind

Spårvagnen är ett färdsätt som snabbt blivit populärt i staden sedan premiären för två år sedan. Vill man resa extra hållbart ska man välja att resa med spårväg. Iallafall om du frågar Lundaborna. Det är både klimatsmart och effektivt. Även underhållet har blivit mer hållbart. Tack vare Leadmind.

Till jul blir det två år som de grönfärgade spårvagnarna färdats längs spåren genom Lund. Förutom att det är ett bekvämt sätt att resa, tycks staden blivit vackrare sedan införandet av spårvagnstrafik. På spårvägens banvallar har gräs anlagts och därmed ökat grönytorna i staden. Dessutom är det enkelt och tillgängligt färdsätt för alla, utan hissar eller långa rulltrappor ner under marknivå.

Lunds spårväg är det fjärde nutida spårvägssystemet i Sverige och det första nyanlagda svenska spårvägssystemet sedan 1911. Att tågen rullar och tågtransporterna av resenärer fungerar smidigt har en avgörande betydelse för en hållbar samhällsutveckling. Syftet med spårvägen i Lund är bland annat att försörja det nya området Brunnshög i nordöstra Lund, som planeras få 40 000 boende och arbetande. Resultat av investeringen syns redan nu bland annat i form av en bättre miljö och fler kollektivresenärer.

bild

Men det är inte bara själva resandet som är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. Även verksamheten som tar hand om spårvagnarna utförs idag på ett mer hållbart sätt. Euromaint ansvarar för underhållet av spårvagnarna åt Skånetrafiken i en helt ny, fullt ut digitaliserad depå, där digitala lösningar skapar möjlighet för tillståndsbaserat underhåll.

- Det är både ett mer hållbart och effektivt. LeadMind är en av delarna som ingår i vårt nya arbetssätt och möjliggör detta, säger Dennis Westin Underhållschef på Euromaint i Lund.

LeadMind har utformats för att underlätta för operatörer och underhållare att hantera data i realtid. Systemet möjliggör för att automatiskt kunna mäta och övervaka de viktigaste fordonskomponenterna såsom hjul, bromsar, strömavtagare och boggier. Det i sin tur gör att förseningar undviks, stopp och fel som annars har påverkan på persontrafiken.

Den CAF-utvecklade plattformen LeadMind används idag i mer än trettio aktiva projekt i totalt tjugo olika länder runt om i världen och gör ytterligare framsteg på den nordiska marknaden. Leadmind är redan implementerat på spårvagnarna i Lund, men även på flera andra vagnar i Euromaints underhållsprojekt runt om i Sverige och i Norge.

- Alla små byggstenar formar tillsammans den framtid som vi som företag siktar mot. Med system på tågen och i verkstaden som kommunicerar och läser av tågens tillstånd får vi gjort rätt underhåll, i rätt tid med bättre kvalitet, och i slutändan en bättre passagerarupplevelse.

Besök Euromaints hemsida HÄR!

Kort fakta om Lunds spårvagnar

  • Skånetrafiken har sju spårvagnar, var och en med en längd på cirka 33 meter.
  • De rymmer cirka 200 resenärer, varav 40 sittande.
  • En spårvagn har ungefär samma kapacitet som fyra vanliga stadsbussar
  • Spårvagnarna drivs av grön el och har teknik för att återvinna bromsenergi

 

Kort fakta om Euromaint

EuroMaint har ett fast fotfäste på den nordiska järnvägsmarknaden sedan många år, med en betydande marknadsandel inom tågflottans underhållssektor, en verksamhet som företaget kombinerar med leverans av järnvägskomponenter till operatörer i landet. Euromaint är en del av CAF Group och erbjuder tjänster och produkter som säkrar tillförlitligheten och livslängden för spårburna fordon såsom spårvagnar, passagerartåg, godsvagnar samt lok och arbetsmaskiner. Euromaint har en omsättning på 1 595 MSEK och cirka 980 medarbetare (2020). Euromaint ägs av spanska företaget CAF sedan 2019.

bild