Bjerking breddar med järnvägskompetens

Foto: Kasper Dudzik

Teknikkonsultföretaget Bjerking breddar sitt erbjudande med järnvägskompetens. Målsättningen är att utveckla ett nytt verksamhetsområde inom järnväg med Luleå som bas, men rekryteringar på andra orter kan också bli aktuellt.

Företaget har tagit beslutat att utöka verksamheten med konsulttjänster inom kompetensområdet järnväg. Järnvägskompetens är ett bra komplement till deras övriga verksamheter. Med den kompetensen kommer de att ha ett bättre kompetensutbud inom infrastruktur som ytterligare stärker företagets varumärke.

 "Järnvägskompetensen blir sista byggstenen i vårt affärsområde. Vår förhoppning är förstås att vi kommer att få ta del av järnvägs- och industrisatsningarna i norra Sverige," säger Lennart Zetterlund, affärsområdeschef Samhällsbyggnad.

Det som lockar Bjerking att erbjuda kompetens inom järnväg är satsningar som Norrbotniabanan. Ett projekt som de hoppas ger möjligheter till uppdrag. De gröna energisatsningarna som pågår inom industrin lockar också och de kommer att genera en volym av uppdrag till de och andra konsultföretag. Förhoppningsvis kommer kringeffekter från de stora projekten även att spilla över på kommunerna i regionen.

Inledningsvis kommer företagets nya enhet bestå av senior kompetens med erfarenhet inom spårprojektering, men företaget ser stora möjligheter. Inom en treårsperiod kommer de bygga upp en grupp som innehåller  järnvägskompetensen i branschen benämnd BEST (bana, el, signal och tele). Bjerking ser även möjligheter med att knyta ytterligare kompetenser inom infrastruktur till grupperingen i Luleå. Det kan exempelvis bli aktuellt med geoteknik-, bro- och vägkompetens med mera.