Inte realistiskt att tåget kan ersätta flyget

Varje stat inom EU värnar om sina statliga järnvägsbolag vilken omöjliggör samordning, säger Didrik von Seth på Svenska Resebranschföreningen i en debattartikel i GP. Foto: Jan Huber/Unsplash

Ofta hörs det i klimatdebatten att man bör ta tåget i stället för flyget när vi skall ut och resa. För korta sträckor är detta ett utmärkt alternativ men på längre sträckor är det orealistiskt, skriver Svenska Resebranschföreningen i en debattartikel i GP.

Nästan dagligen kommer det rapporter om problem inom svenska järnvägssektorn. Stor statlig inblandning samt försummat underhåll har resulterat i förseningar, kaos i samband med bokning och flaskhalsar i infrastrukturen. Situationen är inte bättre i Europa. Kontinentens järnvägar präglas av regleringar och nationell protektionism.

– Det är många som menar att vi alla skulle ta tåget istället för flyget. Vår uppfattning är att det på längre distanser inte är realistiskt. Att boka tåg genom flera länder i Europa är ytterst svårt då det saknas standarder och enhetliga biljettsystem, säger Didrik von Seth, generalsekreterare för Svenska Resebranschföreningen.

I Europa finns det inte som inom flyget ett enhetligt trafikledningssystem. När man passerar en landsgräns måste man byta lokförare då trafikledning sker på de lokala språken. Varje stat inom EU värnar om sina statliga järnvägsbolag vilken omöjliggör samordning.

– Det är dags att vi inser att tåget inte är alternativ till flyg förutom på kortare sträckor. Att till exempel ta tåget till Bryssel för några möten tar större delen av en vecka. För den som vill tillbringa ett veckoslut i Paris är det helt enkelt orealistiskt att ta tåget, säger Didrik von Seth.