Trafikverket bjöd in till dialog om Norrbotniabanan

Piteborna visade stort intresse vid Trafikverkets informationsmöte om Norrbotniabanan. Foto: Ann-Sofie Boman

Det var fullt hus och stort intresse när Trafikverket bjöd in till ett informationsmöte på Pite Havsbad om Norrbotniabanan nyligen. Ett femtontal tjänstemän från Trafikverket fanns på plats för att berätta om arbetet med järnvägsbygget och svara på pitebornas frågor.

Piteborna visade ett stort engagemang vid Trafikverkets möte om Norrbotniabanan. Redan en timme innan utsatt tid dök de första besökarna upp.

Informationsmötet bestod dels av ett öppet hus i en konferenslokal där kartmaterial och utdrag från järnvägsutredningen fanns tillgängliga. Trafikverket hade bemannat med tjänstemän inom olika delar av järnvägsbygget – projektledning, planering, miljö, marklösen och liknande – som informerade och svarade på besökarnas frågor.

– Intresset var väldigt stort. De flesta är positiva till den nya järnvägen, men visst är åsikterna skiftande om den beslutade dragningen genom staden och detaljer kopplade till den. Informationsmötet var ju ett slags startskott, så avsikten med mötet idag var inte att ge några färdiga svar utan att starta dialogen med piteborna, säger Pär Fleuron, projektledare.

Under eftermiddagen genomfördes han och kollegan Marie Eriksson även tre välbesökta presentationer. De beskrev historik, tidigare beslut, nuläge i projektet och processen för det fortsatta arbetet mot målet – byggstart senast 2033. Uppskattningsvis var det dryga 300 personer som tog del av presentationerna, möjligen ännu fler som besökte öppet hus-delen..

– Vårt uppdrag är att sätta spaden i backen före år 2033. Sen får vi se hur arbetet med järnvägsplanen går. Ibland är planeringsarbetet lite mer komplext när järnvägen går genom en stad men ambitionen är att hålla tidsplanen, säger Pär Fleuron.

Kopplat till presentationerna fick besökarna ställa frågor, något som piteborna nappade på.

– Arbetet med Norrbotniabanan ska pågå en lång tid och vi kommer att erbjuda många tillfällen för piteborna att komma med synpunkter och tycka till. Vi välkomnar engagemanget från medborgarna, säger han.

Under presentationerna beskrev även Piteå kommun det påbörjade arbetet kopplat till Norrbotniabanan.

– Kommunen ansvarar för allt vid sidan av själva järnvägen, till exempel nya säkra trafiklösningar, hur vi kan nyttja den mark som kan frigöras, hur området vid Sörfjärden ska utvecklas och hur vi ska jobba med fortsatt samhällsutvecklingen. Norrbotniabanan skapar oerhört stora möjligheter för Piteå, så det är viktigt att vi gör ett bra jobb för att skapa bästa möjliga lösning för Piteå, säger Staffan Lundberg, Piteå kommuns samordnare för Norrbotniabanan.