MYH:s ansökningsomgång publicerades - positivt resultat för utbildningar till järnvägstekniker

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har publicerat vilka yrkeshögskoleutbildningar som beviljats medel att starta 2023. Foto: Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer

En av de största utmaningarna för Sveriges järnväg idag är det stora behovet av kompetensförsörjning därför välkomnar Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer, FSJ Norrbottens satsning på järnvägsutbildningar.

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har tilldelat Luleå kommun tre utbildningar som är viktiga för Sveriges järnvägs utveckling; Bantekniker, Kontaktledningstekniker samt Signaltekniker.

En av de största utmaningarna för Sveriges järnväg idag är det stora behovet av kompetensförsörjning därför välkomnar Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer, FSJ Norrbottens satsning på järnvägsutbildningar och att MYH beviljat ansökningarna. MYH har tilldelat Luleå kommun tre utbildningar som är viktiga för Sveriges järnvägs utveckling, de tre olika utbildningarna som finns för Järnvägstekniker: Bantekniker, Kontaktledningstekniker samt Signaltekniker.

Satsningarna på järnvägen är rekordstora och ska vi komma tillrätta med det eftersläpande järnvägsunderhållet och göra järnvägen mer robust och tillförlitlig när allt fler väljer järnvägen som transportmedel måste det finns möjlighet för våra medlemmar att finna nya medarbetare med rätt kompetens!

– Den som läser en yrkeshögskoleutbildning har stora förutsättningar att gå direkt till en anställning efter avslutat utbildning säger Susanne Andersson Branschansvarig FSJ.

Positivt är att det även beviljats medel för att läsa till Kontaktledningstekniker i Nässjö då behovet av denna yrkesgrupp är skriande stort, skriver Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer.