Mer än 3 000 kilometer nya järnvägslinjer öppnas i Kina i år

Järnväg i Tongzhou, Kina

Kina planerar att öppna 3 000 km nya järnvägslinjer 2023, inklusive 2 500 kilometer höghastighetsjärnvägar, rapporterar kinesiska medier.

Byggandet av nya järnvägar i Kina inkluderar Sichuan-Xizang Railway och totalt 102 järnvägsprojekt som planeras för nationell ekonomisk och social utveckling och vision 2035.

Det finansiella målet för China Railway för 2023 är att uppnå 817,5 miljarder yuan (112 miljarder euro) i affärsintäkter vilket är en ökning med 18 procent jämfört med 2022. Det ska återställa de totala intäkterna till 2019 års nivå, enligt ett uttalande som China Railway skickade till Global Times. China State Railway Group Corp (China Railway) höll ett årligt industriarbetsmöte denna vecka, som satte upp målen för 2023 och granskade verksamheten 2022.

År 2022 gjordes totalt 1,61 miljarder tågpassagerarresor, och China Railway räknar med att transportera 2,69 miljarder passagerare 2023, en ökning med 67,6 procent från året innan. Dess mål för järnvägsfrakt är att frakta 3,97 miljarder ton gods, en ökning med 1,8 procent jämfört med förra året.

Kina överträffade byggmålet för 2022
2022 säger China Railways att ha genomfört 710,9 miljarder yuan (97,5 miljarder euro) av kapitalinvesteringar i järnvägar och satt 4 100 kilometer nya järnvägslinjer i drift, inklusive 2 082 kilometer höghastighetsjärnvägar. Detta förde den totala längden av järnvägar i Kina till 155 000 kilometer i slutet av 2022, inklusive 42 000 kilometer höghastighetslinjer. Ungefär samma tid förra året tillkännagav China Railway planer på att bygga 3 300 kilometer i nya järnvägsspår 2022, varav 1 400 kilometer höghastighetståg, vilket innebär att konstruktionsmålen för 2022 faktiskt överträffades med mer än 1 000 kilometer extra räls byggda .

Förutom att bygga nya räls inom sina egna gränser bygger Kina även höghastighetsjärnvägslinjer i andra länder, som Indonesiens första höghastighetsjärnväg mellan Jakarta och Bandung. Efter att ha påbörjat byggnationen 2016, kommer detta projekt att starta i år. I slutet av 2021 togs en järnvägslinje mellan Kina och grannlandet Laos i drift. Kina är också involverat i byggandet av Belgrad-Budapest-järnvägen i Europa, som förbinder Serbien och Ungern.