Nyutvecklad tågbuffert distribuerar krockenergi på nytt sätt

Green Buffers är en buffert som absorberar och distribuerar krockenergin vid en kollision. Bild: Green Buffers

Green Buffers är helt nyutvecklad mekanisk buffert som absorberar och distribuerar krockenergin på ett nytt sätt vid kollisioner mellan tåg eller när tåg har mekaniska problem relaterade till järnvägsfel.

Green Buffers bidrar med en helt ny generation av krockbuffert som sparar liv och avsevärt minskar vagnskador. Vid en kollision fördelas kraften över hela tågsättet och vagnarna förblir kvar på rälsen, med minimalt behov av reparation och deponering som följd. Innovationen är en patenterad och prisbelönt lösning på problem som är relaterade till befintliga krockhanteringslösningar.

Green Buffers är med och utmanar och omdefinierar standarden för krocksäkerhet inom tågbranschen. Innovationen har utformats utifrån olika kollisionshastigheter och uppfyller betydligt hårdare krav än dagens krav på krock vid enbart en hastighet; 36 kilometer i timmen.