Nytt svenskt innovationsbolag som vill rädda liv med hjälp av klimatsmart teknik

Crossing Safety

Statistik från 2014 visar att det fanns 108 196 plankorsningar inom Europiska Unionen. I genomsnitt ca 0,5 plankorsningar per kilometer järnväg (linje). Hälften av dessa var s k aktiva plankorsningar och hade ett skydd med varningssystem bestående av bommar/barriär samt ljud och ljus. Resterande hälft av plankorsningar var helt oskyddade. 2014 uppskattades 28% av alla olyckor på järnväg vara kopplade till plankorsningar. Bara i Sverige finns uppskattsvis över 3500 obevakade plankorsningar där det årligen omkommer 10-20 personer.

Idén till CROSSING SAFETY  föddes 2008 efter en tragiskt dödsolycka i mellansverige där två unga personer miste livet. Den negativa utvecklingen gällande dödsolyckor har fortsatt sedan dessa. Detta menar William Toma, grundaren till CROSSING SAFETY, är ohållbart. Tanken från start var att utveckla en robust, tekniksmart lösning som var frikopplad från ett redan komplext järnvägssystem. Systemet är framtaget för att vara flexibelt med olika bestyckning för att möta kundbehovet, allt drivet av förnyelsebar energi. Huvuddelarna i systemet består i en applikation, en skylt och en driftstation. Systemet är lätt och förhållandevis billigt att installera och kräver ingen tid i spår, vilket minimerar avbrott i trafiken. Innovationen grundar sig på att nyttja strömmade data från trafikanter i plankorsningens närhet, bland annat genom så kallad Geo-fencing. I systemet ingår en unik digital skylt och en smartphone applikation som varnar trafikanter för ankommande tåg.

CROSSING SAFETY vill vara med och föra utvecklingen mot nollvisionen framåt. Inte bara i Sverige, utan i Europa och internationellt. Dialog pågår med branschen i Sverige och utomlands för att just detta ska ske.