Sveab Anläggning utför arbeten för tunnelbanans nya Blå linje

Trafikstart för Blå linje till Nacka är 2030. Karta: Nya Tunnelbanan

Sveab Anläggning kommer under sommaren att utföra förberedande arbeten för tunnelbanans nya Blå linje i Sickla. Entreprenadens uppdrag består bland annat av schakter, rivningsarbeten, VA-arbeten samt uppbyggnad av vägar.

Beställare är CRTG Engineering Sweden.