CFL cargo Sverige drar Real Rails tåg på sträckan Göteborg - Sundsvall

CFL cargo får nytt förtroende att fortsätta med tågdragningen av Real Rails tåg Göteborg – Sundsvall. Foto: CFL cargo

Real Rail Sweden har givit CFL cargo Sverige nytt förtroende att fortsätta med tågdragningen av Real Rails tåg Göteborg/Jönköping – Sundsvall. Enkelhet, flexibilitet och hög kvalitet på punktlighet väger tungt i det hållbara logistikupplägget. 

Avtalet som är 2-årigt gäller omfattar nu också linjen Göteborg – Umeå. I båda tåguppläggen kommer det att användas Traxx-lok, som är ett modernt och effektivt lok med högre kapacitet. Linjerna Helsingborg/Nässjö – Umeå/Luleå och Göteborg – Luleå via Västerås kommer att trafikeras med de sju Traxx BR185-lok som Sandahls koncernen förvärvade tidigare i år samt ytterligare ett inhyrt Traxx lok. För närvarnade pågår det rekrytering av lokförare som skall bemanna dessa tåg.

Real Rail Sweden erbjuder ett effektivt och tillförlitligt transportupplägg. Real Rails trafik går fem dagar i veckan i bägge riktningarna, 52 veckor om året. Ett miljövänligt transportupplägg ersätter cirka 160 bil- och släp lastbilar per dag, vilket motsvarar cirka 40 000 bil och släp lastbilar per år från våra vägar. Real Rail kör alla våra godståg med ellok och förnyelsebar grön el. Real Rail Sweden är en fristående järnvägsoperatör som ingår i Sandahlskoncernen.