Destruktiv störning minskar buller från spårbunden trafik

Wavebreakers ljuddämpningsmodul är designade för att installeras ovanpå bullerbarriärer. Foto: Wavebreaker

Lerum-baserade Wavebreaker har utvecklat en passiv ljuddämpningsmodul designad för att dämpa trafik- och järnvägsbuller i stadsmiljöer. Modulerna har testas i ett pilotprojekt för SL. Wavebreakers bullerskydd kan reducera bullret med 60 procent.

Wavebreaker-modulerna bygger på principen om destruktiv störning. Ljudvågor som kommer in i enheten omdirigeras i en kretsbana som fördröjer dem och får dem att störa ut ljdvågor, vilket minskar oväsen från passerande tåg.

Modulerna är designade för att installeras ovanpå bullerbarriärer och kan ge en minskning på upp till sju dB(A). Det motsvarar effekten av att höja bullerplanken med mellan en till två meter. Modulerna kan vara särskilt användbara i stadsmiljöer, där bullerproblemen är störst men där höga barriärer kan skapa visuella hinder.