Tyréns och Ramboll tar stort järnvägsuppdrag

Förslag på hur den nya järnvägen ska lokaliseras. Bild: Trafikverket

Tyréns har tillsammans med Ramboll vunnit upphandlingen av den första järnvägsplanen för den nya järnvägen Göteborg–Borås. Järnvägsplanen gäller sträckan Almedal till Mölndal.

Sträckan Göteborg-Borås är ett av Sveriges största pendlingsstråk och Trafikverket planerar en dubbelspårig järnväg för höghastighetståg och snabba regionaltåg mellan Göteborg och Borås via Landvetter flygplats. Den nya järnvägen är en del av den planerade stambanan mellan Göteborg och Stockholm. I uppdraget ingår att ta fram en järnvägsplan - där man utreder exakt var järnvägen ska gå, en miljökonsekvensbeskrivning och tillhörande miljötillstånd för delen Almedal–Mölndal. Hela kontraktet för uppdraget sträcker sig fram till 2028.

– Vi har tidigare arbetat med en lokaliseringsutredning för den här sträckan och är väldigt glada att få detta uppdrag och fortsätta vara en del i utvecklingen av den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås. Järnvägen är en central del i att skapa förutsättningar för fortsatta koldioxidminskningar i samhället och den nya stambanan kommer att ge bättre möjligheter för klimatsmart resande framöver, säger Anna Forslund, kundansvarig för stora infrastrukturprojekt på Ramboll Sverige.

Kontraktet bedöms till totalt cirka 200 miljoner kronor. Arbetet kommer att utföras i samverkan mellan konsulter från Ramboll och från Tyréns. Förutom Ramboll och Tyréns så har även Abako en del i projektet.

– Vi har satt ihop ett riktigt bra team. En återkoppling från Trafikverket var att vi har en samspelt ledningsgrupp som kompletterar varandra väl, och vi har en tydlig plan för hur vi ska arbeta samt hur uppdraget ska styras. Nu ser vi fram emot att sätta i gång, säger Anna.

– Det här är fantastiskt roligt. Vi ser fram emot att tillsammans med Ramboll få vara med och utveckla den nya stambanan. Vi har erfarenhet och kompetens att hantera uppdraget och dess komplexitet, och vi har tidigare samverkat väl i flera stora infrastrukturprojekt, säger Bengt Hansson, affärschef väg och järnväg på Tyréns.

Sträckan Göteborg–Borås är ett av Sveriges största pendlingsstråk. Trafikverket planerar 6 mil dubbelspårig järnväg för höghastighetståg och snabba regionaltåg mellan Göteborg och Borås via Landvetter flygplats. Den nya järnvägen som byggs för 250 km i timmen ger snabbare tågresor, smidigare arbetspendling och ökad tillgänglighet till och från flygplatsen.