Ny tågpendel mellan Lübeck – Halmstad

Hallands Hamnar stärker sitt intermodala erbjudande. Foto: Bode Spedition

Den nya tågpendeln mellan Lübeck och Halmstad är resultatet av volymer som flyttas över från väg till räls, en tydligt ökande trend när hållbara logistiklösningar efterfrågas i större utsträckning. Det är det tyska företaget Bode Spedition som etablerar en direktförbindelse mellan Lübeck och Halmstad som kommer att trafikera Halmstad två gånger i veckan med start i april.

Den nya förbindelsen kommer att förse livsmedelsindustrin i regionen med varor. Totalt rör det sig om 80 enheter per vecka i containers och trailers som lastas och lossas på plats i Halmstad.

– Det känns mycket positivt att den nya pendeln är på plats och att vi underlättar för godstransporter från kontinenten via järnväg. Förutom uppenbara miljövinster när gods flyttar över till räls så minskar vi transporttiden avsevärt och ökar frekvensen till kund, säger Emil Vranjancu, marknadschef Hallands Hamnar.

– Vi har de senaste åren gjort en omfattande upprustning av järnvägen i vår anläggning och står väl förberedda för ökade volymer på räls. Tillsammans med de kommande satsningar som Halmstad kommun i samråd med HallandsHamnar planerar i form av ny stambana, fler järnvägsspår och utveckling av ny kombiterminal, kommer vi att stärka vårt intermodala erbjudande ytterligare över tid, säger Henrik Nanfeldt, operativ chef Hallands Hamnar.

– Vi sparar cirka 70 procent CO² per trailer och container när vi flyttar över godset på räls och samtidigt snabbar vi upp transittiderna från kontinenten jämfört med sjötransporter. På längre sikt ser vi Halmstad som en hållbar hub för sjö- och järnvägsvolymer framåt och en gateway till andra destinationer i mitten av Sverige, säger Stev Etzrodt, vd på Spedition Bode.

35 procent av all last som går via Halmstad och Varberg transporteras via järnväg. Drygt 100 tågpendlar knyter varje vecka ihop Smålandsregionen, Mälardalen och Norrland med logistiknavet i Hallandsregionen. Som fullservicehamn hanterar HallandsHamnar många olika godsslag vilket ställer krav på breda och kundanpassade logistiklösningar för kunden. Systemet av tågpendlar servar handel och industri inom segmenten bilar, olja, glas, pappersmassa och sågade trävaror.