Regionala infrastruktursatsningar saknas i nationell plan

Viktiga infrastruktursatsningar för södra Sverige utanför den nationella infrastrukturplanen. Arkivbild

Trafikverket håller på att ta fram en nationell plan för transportinfrastrukturen fram till 2033. Landets kommuner har fått möjlighet att lämna synpunkter på denna varav Växjö kommun i dagarna lämnar in ett yttrande om att flera regionala investeringar saknas i planen.

Växjö kommun konstaterar i sitt remissvar att det är väldigt få nya projekt med i plan och att den nationella planen saknar viktiga infrastruktursatsningar i form av dubbelspårsutbyggnad mellan Växjö och Alvesta samt utbyggnad av Norrleden. Detta trots att det finns avsiktsförklaringar mellan Region Kronoberg samt Växjö, Lessebo och Alvesta kommuner om medfinansiering.

– Staten skjuter över kostnader på landets kommuner och medfinansiering spelar numera en avgörande roll för att få med ett objekt i planen. Men trots en enad regional enighet och samfinansiering finns inget av dubbelspårsutbyggnaden eller utbyggnaden av Norrleden med i Trafikverkets förslag. Jag kan inte tolka detta annat än att vår medfinansieringsgrad på 10 respektive 12 procent bedöms för låg i sammanhanget. Jag är oerhört besviken. I deras förslag ligger dessutom flera av de viktiga infrastruktursatsningarna för södra Sverige utanför ramen vilket vi ser som mycket problematiskt. Att få en bra infrastruktur är livsviktig för befolknings- och näringslivsutvecklingen i hela regionen och det är uppenbart att vi återigen får stå tillbaka i Kronoberg, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö kommun

I nationell plan finns en ny station i Räppe med, vilket lyfts som positivt i yttrandet med tanke på det planerade akutsjukhuset i Räppe. Växjö kommun ser dock att dubbelspåret mellan Växjö och Alvesta krävs för att få full effekt.

– Arbetet med att bygga dubbelspår behöver inledas nu för att kunna få till bra trafikering på sträckan, när den nya stationen är klar, menar Mikael Johansson (M) regionstyrelsens ordförande. Dubbelspår har varit ett stort behov för Kronobergs läns planerade utveckling under lång tid och utan dubbelspåret, åtminstone Växjö-Räppe, riskerar vi att får en försämrad trafikering mellan Alvesta och Växjö.

– Idag finns det bara enkelspår mellan Alvesta och Växjö och om någonting inträffar på sträckan är vi väldigt sårbara. Det borde ligga i Trafikverkets intresse att bidra till ett mer robust järnvägsnät. Järnvägssträckan mellan Alvesta och Växjö är också en av Sveriges mest vältrafikerade enkelspåriga järnväg med 108 tåg per vardag. Dubbelspår på sträckan är en viktig och prioriterad fråga för oss i Kronobergs län och det borde det vara även för Trafikverket, säger Per Ribacke (S), kommunstyrelsens ordförande i Alvesta kommun.

Yttrandet till Trafikverket kommer att lämnas in i dagarna. Regeringen planeras besluta och fastställa den nationella planen under våren 2022 som Trafikverket sedan kommer att få ansvar för att genomföra.

Växjö kommun har tillsammans med Region Kronoberg samt kommunerna Lessebo och Alvesta tidigare kommit överens om en medfinansiering av dubbelspårsutbyggnaden mellan Växjö och Alvesta. Region Kronoberg och Växjö kommun är även överens om medfinansiering av ny station i Räppe samt utveckling av Norrleden och Södra länken som viktiga infrastruktursatsningar.