Mölndals station nytt stop mellan Göteborg och Borås

Catarina Nyberg, projektledare för Järnväg i Mölndal. Foto: Forsåker

Trafikverket planerar för en ny järnväg mellan Göteborg och Borås. I planen ingår ett stopp på Mölndals station. Den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås är en del av stambanorna som ska knyta ihop storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Att Mölndal får en station på sträckan innebär stora möjligheter för kommunen. Planerna för den nya järnvägen har kommit långt. Under 2022 går projektet in i en ny och mer detaljerad fas där Trafikverket startar upp arbetet med järnvägsplanen. För att möta Trafikverkets planering har Mölndals stad bildat en projektorganisation som vi kallar Järnväg i Mölndal.

– Att vi går in i skedet med järnvägsplanen innebär att vi får besked om var järnvägen ska gå inom den korridor som sedan tidigare har varit utpekad, säger Catarina Nyberg, projektledare för Järnväg i Mölndal.

Att vi får ett stopp på den nya järnvägssträckan innebär att Mölndal blir en regional kollektivtrafikknutpunkt med möjlighet till direkta tågresor i nästan hela länet och en snabb resväg till Landvetter flygplats.

– Den utökade tågtrafiken kommer underlätta för Mölndalsbor som arbetar och studerar utanför kommunen och för de företag som behöver rekrytera personer med rätt kompetens som är bosatta i andra kommuner. Projektet är också klimatnyttigt, eftersom personer som idag åker bil in och ut ur kommunen får bättre tillgång kollektivtrafiken och därför kan välja att resa med tåg istället för bil, säger Catarina Nyberg.

Den nya stambanan till Borås tillsammans med Västlänken kommer innebära en stor ökning av antalet resenärer vid Mölndals station.

Stationen kommer byggas ut kraftigt, vi kommer gå från dagens två spår och en plattform till sex spår och tre plattformar. De nya spåren ska placeras öster om de nuvarande spåren. Antalet resenärer kommer öka markant vilket innebär att stationens ytor behöver byggas ut för att möta ett ökat behov. Det är viktigt att stationsområdet utformas så att den både blir en attraktiv bytespunkt och kopplar an till staden på ett bra sätt, säger Catarina Nyberg.