Kräver åtgärder för problem på Fryksdalsbanan

Utvecklingen går åt fel håll på Fryksdalsbanan. Foto: Trafikverket

Sunne kommun kräver att Värmlandstrafik genomför kraftiga åtgärder för att komma tillrätta med problemen på Fryksdalsbanan.

– Om vi ska klara den gröna omställningen måste fler välja att ställa bilen. För att kunna göra det måste alternativet vara snabbt och tillförlitligt, vilket Fryksdalsbanans avgångar inte är just nu, säger Kristina Lundberg (C), kommunstyrelsens ordförande i Sunne.

Sunne kommun har investerat cirka 12 miljoner kronor för att hastigheten på Fryksdalsbanan ska kunna hållas och säkerheten förbättras. Värmlandstrafik har också en långsiktig plan på att öka antalet avgångar för att det ska passa fler att pendla.

– Det tycker vi är bra! Men just nu går utvecklingen åt fel håll. Avgångar ställs in och ersätts inte av bussar. Informationen är opålitlig och skadar förtroendet för kollektivtrafiken.

Värmlandstrafik har trummat ut att det ska göras fler stopp för på- och avstigning längs banan.

– Men vad hjälper det om inte tågen går över huvud taget?, säger Tobias Eriksson, (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Pandemin har redan pressat kollektivtrafiken hårt.

– Risken är stor att många tröttnar på kollektivtrafiken för gott om det inte går att lita på att tågen kommer i tid eller ställs in helt. Därför kräver vi nu att Värmlandstrafik genomför åtgärder på kort sikt för att alla avgångar åtminstone ska ersättas med bussar. Långsiktigt ska inte dessa problem uppstå alls. Resenärerna måste kunna lita på att kollektivtrafiken fungerar, säger Kristina Lundberg och Tobias Eriksson.