Trafikverket satsar på väg och järnväg i norr

Erik Paulsson-Rönnbäck/TT: Här får första delen av Norrbotniabanan, 2018, tummen upp av Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon och dåvarande statsminister Stefan Löfven (S). Arkivbild.

Trafikverket föreslår fortsatt stora satsningar på järnvägen, framför allt en upprustning av Malmbanan via lånefinansiering. Den sista sträckan, Skellefteå-Luleå, på Norrbotniabanan ska också byggstartas, även om det ligger sent i planperioden, förmodligen efter 2035 innan den är helt klar.

Det framgår av Trafikverkets förslag till uppdatering av trafikplanen 2022-2033, som regeringen nästa år ska ta slutlig ställning till.

Trafikverket satsar också pengar på de större vägarna kring Skellefteå.

Även pågående arbete med att bygga ut de nya höghastighetsbanorna fortsätter. Den preliminära planen är fortsatt att de ska kunna vara färdiga 2045. Trafikverket har gjort nya kalkyler, som pekar på att kostnaderna kan sänkas med 65 miljarder kronor, jämfört med nuvarande bedömning på runt 325 miljarder kronor.

Behovet av att rusta upp vägnätet är större än de tilldelade pengarna, enligt myndigheten. Tillståndet på det statliga vägnätet har gradvis försämrats och lär så fortsätta, enligt myndighetens bedömning om inte politikerna tilldelar mer pengar.

Vi har fått ökade anslag till vägunderhåll, men tyvärr inte i den utsträckning som behövs, säger Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon på en pressträff.