Norska regeringen återför norsk järnvagstrafik till staten

Norska regeringen återtar kontrollen av den norska järnvägen. Foto: SJ

Norge kommer att se över järnvägens struktur med sikte på en ”mer omfattande och tydlig organisation”. Konkret innebär planerna att Norge kommer att stoppa ytterligare konkurrensutsättning av persontrafik på järnvägen.

Detta gäller även det planerade konkurrensutsatta anbudsförfarandet inom drift och underhåll av järnvägens infrastruktur. Järnvägens konkurrenskraft inom godstransporter måste stärkas menar den nya regeringen som är en koalition mellan Socialdemokrater och Centerpartister.

x

Norge kommer att stoppa ytterligare konkurrensutsättning av persontrafik på järnvägen. Foto: Vy

2015 öppnade Norge för persontågstrafik i konkurrens. Tidigare drev norska statsjärnvägarna, NSB, större delen av järnvägsnätet i Norge. NSB som i dag heter Vy är fortfarande ägd av den norska staten.

Den svenska operatören SJ tog nyligen över den norska passagerartrafiken i norr, det brittiskbaserade företaget Go-Ahead i söder och Vy driver trafiken i väst.

SJ, den svenska nationella nationella operatören, som har kört tåg till och från i Norge i över 100 år, har svarat att man beklagar besluten som tagits av den nya regeringen.

– Vår erfarenhet är att konkurrens ger staten mer tåg för pengarna och resenärer en bättre produkt, säger Dan Olofsson, Head of Tendered Services till RailTech.

Han noterar att det europeiska fjärde järnvägspaketet också implementeras i Norge gör att trafiken kommer att konkurrens förr eller senare.

– Ett direkt tilldelat kontrakt får endast gälla i högst tio år. Ett tillfälligt stopp i konkurrensutsättnignen kommer bara att leda till en paus av utvecklingen i Norge.

x

Vy får en skyddad hemmamarknad i Norge. Foto: Vy

Olofsson säger vidare att SJ möter hård konkurrens från det norska statliga tågbolaget Vy i det egna landet Sverige.

– Det är inte en rättvis marknad att ge Vy fördelar på en skyddad hemmamarknad i Norge utan konkurrens från andra tågoperationsföretag men samtidigt tillåta dem att konkurrera i andra länder som Sverige.

SJ kommer att fråga norska järnvägsdirektoratet om deras nuvarande verksamhet i Norge fortfarande kommer att vara möjlig i framtiden. SJ är ett av flera företag som är intresserade av att driva lokaltågstrafik i Oslo-området från december 2023. Den trafiken drivs av Vy i dag.

Som svar på de ändrade policyplanerna säger Nick Brooks, generalsekreterare för AllRail, föreningen som representerar oberoende järnvägsföretag, till International Railway Journal:

– Direkttilldelade kontrakt är en regressiv politik kommer att leda till en mer oflexibel och ineffektiv järnvägsmarknad. Om Norge planerar att vara en del av en europeisk inre järnvägsmarknad så är det här fel väg att gå, säger Nick Brooks, till International Railway Journal.

En tydligare struktur kommer att förändra organisationen inom järnvägssektorn i Norge för att få en enklare organisation och en tydligare ansvarsfördelning.

Det välkomnar Gorm Frimannslund, vd för Bane NOR. ”Vi upplever att det i dag finns en oklar ansvarsfördelning vilket är förvirrande. Dessutom behövs det en bättre samordning inom transportsektorn som helhet”.

Företagsstrukturen inom järnvägssektorn kommer också att ses över, med målet att skapa färre operatörer. Detta för att säkerställa och förenkla vardagen för resenärer och att järnvägen kan öka sin konkurrenskraft mot andra transportsätt.

– Det är mycket positivt att regeringen uttryckligen nämner en vidare utveckling och att de kommer att föra en offensiv järnvägspolitik. Vi tolkar detta som en intensifierad satsning på tågtransporter, säger Gorm Frimannslund.

Bortsett från förändringar i järnvägs- och konkurrensutsättningen är planen att minska utsläppen från de återstående diesellinjerna, antingen genom mer elektrifiering eller användning av alternativ teknik. Nattågsutbudet kommer också att förbättras.

När det gäller infrastruktur är planen att bygga fler dubbelspår och åtgärda flaskhalsar för att förbättra tågtrafikens kapacitet och punktlighet. I förslaget till statsbudget för 2022 planerar den avgående regeringen att fortsätta sin satsning på järnvägar på samma nivå som i år, med 31,8 miljarder norska kronor.

Norska järnvägsdirektoratet, samordnare för järnvägssektorn, i Norge skriver att "konkurrens för att driva persontågstrafik kommer att bidra till en bättre tågtrafik, öppna järnvägssektorn för nya idéer och förbättringar och att staten får mer i tillbaka för insatta medel. Detta budskap kommer troligen att ändras inom kort med den nya regeringens politik.