Klosterbron i Växjö byts ut

En bredare, längre och mer tillgänglig Klosterbro är en viktig pusselbit i Växjös nya stationsområde. Foto: Växjö kommun

Växjö kommun planerar för en ny Klosterbro som går över spåren mellan Söder och Centrum på stationsområdet. Kommunfullmäktige har tagit ett investeringsbeslut på 27,2 miljoner för projektet. Med anledning av en ansträngd entreprenadmarknad tog kommunfullmäktige under gårdagskvällen ett nytt investeringsbeslut på 39,8 miljoner.

– Vi väljer nu att gå vidare med projektet trots att det pekar mot att investeringen i slutändan blir högre än vad vi tidigare trott. En bredare, längre och mer tillgänglig bro är en viktig pusselbit i Växjös nya stationsområde och kommer skapa bra tillgänglighet för Växjöbor och besökare, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Nya Klosterbron kommer att göra det lättare för invånare och besökare att röra sig mellan centrum, Söder och perrongerna. De förberedande arbetena för brobytet har pågått under en längre tid, vilket gör att flera kostnader i form av projektering, bygglov och ett av brostöden redan är hanterade enligt beslutet i november 2020.

Arbetet med att lyfta bort den befintliga bron planeras ske under påsken 2022. Den nya bron kommer att monteras ihop på Drottninggatan och sedan lyftas på plats. Därefter görs arbeten för att färdigställa bron. Den nya bron planeras öppna sommaren 2022.

Växjö kommun har beviljats bidrag i form av stadsmiljöavtal från Trafikverket för byte av Klosterbron på max 50 procent av kostnaden för genomförandet. För att få del av detta bidrag måste Växjö kommun, som motprestation, göra ett antal åtgärder. Under förutsättning att Växjö kommun uppfyller åtgärderna kan bidraget för bron bli maximalt 15 miljoner kronor. Åtgärderna ska uppfyllas och godkännas av Trafikverket innan kommunen får del av bidraget.