Kompetensförsörjning och digitalisering står högt på agendan för framtidens järnvägsunderhållsbransch

Järnvägsunderhållsbranschens branschorganisation Swedtrain arbetar aktivt för att stärka branschens kompetensförsörjning. Foto: MTR

Järnvägsunderhållsbranschen är komplex och består av många leverantörer som ofta är högspecialiserade inom sin nisch. Utöver den ständigt aktuella kompetensförsörjningsfrågan står digitaliseringen samt dess utmaningar och möjligheter högt på agendan. Potentialen att effektivisera och prediktera underhållsåtgärder med hjälp av digitala verktyg är enorm.

Text: Annika Wihlborg

Allt fler globala underhållsaktörer har på senare år sökt sig till den svenska marknaden och konkurrerar numera med de svenska bolagen. Samtidigt nyttjas många av landets befintliga järnvägsspår mer än någonsin, vilket förstås skärper förväntningarna på underhållsbolagens leverans- och servicenivå.

–Vi och många andra aktörer i järnvägsunderhållsbranschen arbetar aktivt och kontinuerligt med att öka automatiseringsgraden i vår produktion. Järnvägsunderhåll har historiskt sett fokuserat mycket på manuellt arbete men nu ser vi att ett skifte är på gång med en stadigt ökande automatiseringsgrad som gör oss mer effektiva och dessutom ökar kvaliteten på det utförda arbetet, säger Daniel Eriksson, vd på Duroc Rail.

 

bild
Järnvägsunderhållsbranschen präglas till stor del av den pågående digitaliseringsutvecklingen. Foto: Jernhusen

Branschen har blivit bättre på att marknadsföra sig

Han beskriver digitalisering och kompetensförsörjning som järnvägsunderhållsbranschens två främsta utmaningar just nu. Vad gäller kompetensförsörjningen har branschen historiskt sett varit dålig på att marknadsföra de karriär- och utvecklingsmöjligheter man kan erbjuda, men enligt Daniel Eriksson har branschorganisationen Swedtrain på senare år gjort en kraftsamling som ska bidra till att säkra branschens kompetensförsörjning. I det här sammanhanget är även arbetsgivaren Tågföretagen en drivande kraft.

–Järnvägsunderhållsbranschen är en spännande bransch som kan erbjuda många olika typer av specialistroller. Det här är definitivt en framtidsbransch, inte minst med tanke på att det är en bransch som helt klart ligger i framkant vad gäller det cirkulära tänkandet. Det är dessutom en bransch som finns i hela Sverige och även i hela världen. Vi arbetar nu parallellt på flera fronter för att säkra våra framtida kompetensbehov, bland annat genom att samverka med akademin och industritekniska gymnasium samt med program för nyanlända akademiker, säger Daniel Eriksson.

bild
Big Data kan göra stor nytta i järnvägsunderhållsbranschen, inte minst i arbetet med att öka andelen förebyggande underhåll. Foto: Jernhusen

Mer proaktivt underhåll med Big Data

Liksom i de flesta branscher betraktas digitaliseringen som en betydelsefull möjliggörare i järnvägsunderhållsbranschen. En av de största utmaningarna just nu är, enligt Daniel Eriksson, att formulera nya affärsmodeller som implementerar den data som genereras via olika system samt att analysera och nyttja all den data som produceras på bästa sätt. Det handlar om alltifrån produktionsdata till underhållsdata till data som i realtid ger en bild av statusen på komponenter, fordon och spår.

–Stora delar av arbetet med att implementera Big Data som samlas in i underhållsarbetet befinner sig fortfarande i sin linda. Samtidigt står järnvägsunderhållsbranschen inför en jättepotential om man lär sig att nyttja datamängderna på ett strategiskt smart sätt. Data som samlas in från exempelvis fordon och detektorer kan ju användas för att skapa rätt förutsättningar för bland annat proaktivt underhåll, säger Daniel Eriksson.