Rekordstort intresse för lokförareyrket

Toppnotering för antal sökande till yrkeshögskolans lokförareutbildning. Foto: MTR

Hösten 2017 var första gången MTR fick beviljat yrkeshögskoleutbildning för lokförare. Sedan dess har 141 elever examinerats. Den 30 juli startade den sjätte i raden av lokförareutbildningar i Älvsjö i Stockholm. I år noteras en toppnotering för antal sökande till yrkeshögskolan och flera av de sökande kommer från flygbranschen.

I en hållbar samhällsutveckling är spårburen kollektivtrafik en av framgångsfaktorerna och genom att utbilda fler lokförare vill MTR bidra till att säkra tillväxten för branschen i stort. Nu har 30 nya elever startat sin karriär i tågbranschen genom att utbilda sig på MTR:s yrkeshögskola för lokförare.

I år noteras ett nytt rekord gällande antal ansökningar, då hela 750 personer sökt lokförareutbildningen. Bland de sökande är 24 procent kvinnor, vilket också är en ökning jämfört med tidigare år. 45 procent av de sökande är mellan 21–31 år, 25 procent mellan 32–41 år och därefter återfinns en relativt jämn fördelning mellan de som är födda på 00-talet och 70-talet.

– Vi har alltid haft ett högt tryckt på sökanden till lokförarutbildningarna och att vi nu noterar ett nytt rekord är fantastiskt. Det är ett gott betyg för vår utbildning, men också ett tecken på att allt fler ser vilken potential som finns i tågbranschen, säger Lisa Nordell, chef för MTR:s Yrkeshögskola.