Tågstationer centrala för Helsingborgs utveckling

Järnvägen ska utveckla orterna utanför centrala Helsingborg. Foto: Helsingborgs stad.

När Helsingborg växer blir de delar av som ligger utanför centralorten viktiga för att hela staden ska växa hållbart, inte minst orter med tågstation. Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag från kommunfullmäktige 2017 att ta fram utvecklingsplaner för orter med tågstation utanför centrala Helsingborg. Orterna är Kattarp/Hasslarp, Ödåkra, Påarp, Mörarp, Gantofta, Vallåkra och Rydebäck.

─ Det är viktigt att vi har fokus på våra byar och tätorter och lyssnar på dem som kan sitt område bäst, de boende och verksamma på respektive ort. Jag är väldigt glad att vi har kunnat visa handlingskraft och redan nu genomfört en mängd åtgärder som är viktiga för att stärka livsmiljöer i våra orter med tågstation på landsbygden, säger Christian Orsing (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande.