Tågresandet tar fart

Snart hävs restriktionerna för platsbegränsningarna ombord på fjärrtågen. Foto: Mattias Diesel

Återöppnandet av Sverige är i rullning och snart hävs restriktionerna för platsbegränsningarna ombord på fjärrtågen. Det innebär att samtliga platser ombord på alla MTRX energisnåla tåg återigen blir bokningsbara.

– Pandemin har förändrat vårt sätt att resa och tåg är det nya normala. En ökad efterfrågan är ett steg i rätt riktning mot klimatmålen och vi vill inspirera fler att välja tåget framför flyget. Vi har redan nu släppt våra resor fram till 11 december säger Joakim Sundh, VD på MTRX.

En nyligen publicerad Sifo-undersökning, beställd av Naturskyddsföreningen, visar att efterfrågan på flygresor har minskat drastiskt. Fyra av tio svenskar, 39 procent, vill flyga mindre efter pandemin än före och reser hellre med tåg.

– Vi är väldigt stolta över att vara en del av klimatomställningen och förutom ett stort kundfokus vad gäller bra service, punktlighet och bekvämt resande så värnar vi om det hållbara resandet, fortsätter Joakim Sundh, vd på MTRX.

I en färsk rapport framtagen av Transportföretagen dras slutsatsen att affärsresandet kommer att återupptas, om än i mindre skala och med en landbaserad förflyttning. Men även där blir det nya normala en blandning av två världar, det fysiska och det digitala.

– I de flesta av våra kundmöten under våren och sommaren ser vi en tydlig trend att företagen i ännu högre grad än innan pandemin vill resa klimatsmart då resandet återupptas och då är tåget det bästa alternativet, säger Nina Alexandersson, försäljningschef på MTRX.