Debatt - Opinionsgruppen Ett Dalsland på Spåret

Tåg på Bohusbanan. Här i debattartikeln förs fram förslaget att bygga vidare på och renovera Bohusbanan och Dalslandsbanan för att knyta Göteborg och Oslo närmare varandra genom kortare restider. Banornas många stationer skulle också ge de boende i regionen nya möjligheter att pendla till arbete och studier, menar artikelförfattarna. Foto: Västsvenska Handelskammaren

Idén om att bygga en järnväg mellan Göteborg och Oslo som ger en restid på en timma är orealistisk både ekono‐ miskt och när det gäller tid för färdig‐ ställande.

Ett järnvägsbygge som tillåter 400 km/h skulle nog kosta ännu mer än angivna 100 miljarder och kräva svåra tillståndsprocesser och stora ingrepp i den känsliga bohusländska naturen, med unika klippor, havsvikar, kvicklera och världsarv. Brobana verkar bättre än banvall, men 28,5 mil sådan är ett gigantiskt och resurskrävande projekt som inte behövs nu. Kanske om den i framtiden blir en del av sammanhållet nät i hela Europa. Men med nuvarande förslag är det vanlig järnväg söder om Gbg. Låt oss parkera idén om bropelarbana för persontåg i 400 km/h i något decennium!

Den delen av förslaget är vi alltså emot, men vi välkomnar att man som vi vill använda de båda befintliga banorna i ett ”virtuellt dubbelspår”, genom att det byggs en bro över Idefjorden.

Vi läser också med tillfredsställelse att de vill ha många stationer som trafikeras av regionala tåg. Lösningen med en kombination av finansiering helt utanför Trafikverkets medel genom EU-stöd och lån är också något som behövs i alla stora infrastrukturprojekt. Gbg-Oslo kan bli en föregångare, i båda förslagen finns rejäla nysatsningar att projektera, finansiera och bygga.

Däremot kan man inte bygga något så här omfattande utan stöd från myndigheter som Trafikverket, Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen. Samverkan i kommunalförbunden Fyrbodal och Göteborgsregionen också nödvändig, förstås.

Det vi förordar är att bygga vidare på de järnvägar vi har; Bohusbanan och Dalslandsbanan, så som beskrivet på bilden. Med ett sådan lösning blir det en restid på 2,5 timmar från Oslo till Göteborg med fjärrtågen; snabbare än buss, bil och flyg mellan städernas centrum. Dessutom mängder av stationer på vägen som ger de boende i regionen nya möjligheter att med regiontåg pendla till arbete och studier inom ett stort område i både Sverige och Norge. Liksom för den viktiga besöksnäringen och det stora antal som har fritidsfastigheter i området.

Vårt förslag ger stor kapacitet för godstrafik; Tistedalsbacken finns inte längre efter att en tunnel dragits genom fästningsberget och riktningen för godstågen kan vara i huvudsak norrut på den ena och söderut på den andra.

 

bild

 

Avlastar lätt över hälften av nuvarande lastbilstrafik på E6! I takt med ökad person- och godstrafik byggs dubbelspår på den rakare Dalslandsbanan, medan Bohusbanan hela tiden används maximalt för gods och regional persontrafik. Dubbelspår mellan Gbg och Uddevalla är en annan prioritet, liksom mellan Uddevalla och Öxnered.

Så fort en bro byggts över Idefjorden är det dessutom nödvändig redundans i systemet, och utbyggnaden går att genomföra i tydliga och i sig värdefulla etapper.

Att använda befintliga banor så mycket som möjligt ger låga investeringarna, liten miljöpåverkan och låg resursförbrukning. I vårt förslag är mindre än 10% helt ny sträckning.

Även tillståndsprocessen blir förstås mycket snabbare och mer förutsebar med såpass lite ny mark som tas i anspråk. Världsarvet i Tanum berörs inte alls.

Vi kommer kämpa sida vid sida med alla som vill ha bättre järnväg mellan Göteborg och Oslo!

Men lösning måste vara realistisk, göra nytta för hela regionen, vara skonsam mot miljön och klimatet, inte kosta skjortan och kunna vara på plats medan vi fortfarande lever!

Lars Gunnar Larsson, initiativtagare till Ett Dalsland på spåret