Digital Tvilling utvecklar lösning för obevakade järnvägsövergångar

Ska varna trafikanter för tåg vid oskyddade järnvägsövergångar. Arkivbild

Företaget Digital Tvilling har tilldelats förkommersiell upphandling med syfte att varna trafikanter för tåg vid oskyddade järnvägsövergångar. Tillsammans med järnvägsbranschen vill Digital Tvilling genom nya, innovativa lösningar verka för en bred uppslutning kring nollvision av olyckor på järnvägen.

Efter genomförd upphandling och urvalsprocess står det nu klart att Digital Tvilling fått uppdraget att utveckla en ny lösning för att förebygga olyckor vid obevakade järnvägsövergångar genom nya innovativa lösningar.

Sverige har cirka 3 500 oskyddade plankorsningar mellan järnväg och olika typer av vägar. Att bygga om samtliga dessa med fysisk skyddsutrustning är inte möjligt. Därför behöver Trafikverket nya idéer och utveckling av alternativ till fysiska skyddsanordningar. Detta är anledningen till att Trafikverket drivit en förkommersiell upphandling: Varning för ankommande tåg vid oskyddade plankorsningar, för nya innovativa lösningar.  

Digital Tvillings lösningar som ser ut och som beter sig kommer användas för att förutse när tåg och trafikant kommer anlända till samma plats.

– För att lyckas med detta behöver vi en bred samverkan för att möjliggöra hållbara och välfungerande lösningar. Vi vill bjuda in järnvägsföretag, markägare, kommuner, ridklubbar, med flera för att tillsammans verka för ett säkrare transportsystem. Vi är stolta över uppdraget och ser fram emot ett brett samarbete, säger Filip Åsblom på Digital Tvilling. 

Digital Tvilling kommer under våren att utveckla lösningen, etablera samarbete med fler aktörer och verka för en bred uppslutning kring nollvisionen på järnvägen.