Containerships startar egen järnvägspendel mellan Helsingborg och Mälardalen

Alexander Johansson, Sales & Marketing Officer på Hutchison Ports Sweden, Roy Hayward, Business Development Executive på Containerships och Lawrence Yam, CEO på Hutchison Ports Sweden. Foto: Containerships

Ett ökat behov av hållbara och effektivare transporter med större nätverk, mer kapacitet och snabba ledtider gjorde att Containerships valt att starta upp en egen järnvägspendel mellan Helsingborgs hamn och Mälardalen, där Green Cargo kör transporterna.

Containerships, som är ett multimodalt transportbolag, och Green Cargo har haft ett samarbete sedan 2012 vad gäller järnvägstransporter med containers. Containerships har kört sina volymer i Green Cargos intermodala nätverk med största volymen till och från Helsingborg.

Ett ökat behov av hållbara och effektivare transporter med mer kapacitet och snabba ledtider har gjort att Containerships nu valt att starta upp en egen järnvägspendel mellan Helsingborgs hamn och Mälardalen, där Green Cargo kör transporterna. Green Cargo kommer även fortsätta att transportera Containerships volymer till Gävle, Göteborg, Södertälje, Norrköping, Eskilstuna och Stockholm.

– Ska varuägare flytta över sina europeiska transporter från ren biltransport till multimodalt måste servicen vara robust, tillförlitlig och snabb. Denna järnvägspendel gör vårt totala dörr-dörr erbjudande bättre och tillför mer kapacitet för att möta efterfrågan. Det var naturligt för oss att välja en tåglösning då Containerships ska vara ledande i att erbjuda transportlösningar som underlättar klimatomställningen. Våra båtar går över till naturgas och biobränsle och på landsidan kör vi så mycket tåg vi bara kan! Vi välkomnar fler svenska varuägare att åka med och göra en skillnad, säger Urban Williamsson, Short Sea Director på Containerships.

x

Första tåget ankommer Norviks hamn. Foto: Containerships

Containerships har med den nya pendeln skapat ett eget nätverk på land som kompletterar deras sjötransporter och ger möjlighet att kombinera så många orter som möjligt, och kan styra helt själv över sin kapacitet vilket ger ökad kostnadseffektivitet. Tåget kommer att förse sex svenska terminaler med last från Södra Europa och Storbritannien.

– Vi är stolta över att få vara en del av kundens järnvägssatsning, som är det första i sitt slag i Sverige, där ett multimodalt transportbolag skaffar sig konkurrensfördelar genom att stärka upp sin konkurrenskraft på land. På detta sätt kan kunden med sina egna nätverk styra gods till de hamnar som passar bäst för varje enskild export och import säger Jonas Börjesson, strategisk säljare på Green Cargo.