Stridsåtgärd stoppar lokaltågen i södra Finland och i Helsingforsregionen

Helsingforsregionens trafik HRT meddelar att de inte ordnar ersättande trafik. Foto: HRT

Lokaltågen i huvudstadsregionen och södra Finland stoppas den 18 och 19 mars på grund av en strejk.

Järnvägsfacket RAU uppger att lokförarna inte kommer till arbetet de dagarna, rapporterar nyhetssajten Svenska Yle.

RAU uppger att det är fråga om en protestaktion mot att VR brutit mot kollektivavtalet och ensidigt ändrat fasta anställningar.

Enligt RAU vann VR entreprenaden för lokaltågstrafiken genom att lämna in ett underbud som man sedan litade på och kunde finansiera genom försämrade arbetsvillkor.

RAU uppger att man också kommer att föra VR inför domstol på grund av järnvägsbolagets förfarande.

Enligt VR är alla ändringar som gjorts i enlighet med kollektivavtalet.

VR beklagar i ett pressmeddelande störningarna i tågtrafiken och uppmanar passagerarna att förbereda sig på att använda andra fortskaffningsmedel.

 Strejken berör inte fjärrtågen.