Fyra bolag inom järnvägstjänster bildar nytt bolag

Nordspår erbjuder heltäckande tjänster med hög teknisk kompetens. Arkivbild

Nordspår Sverige är moderbolag i en företagsgrupp som levererar anläggning och järnvägstjänster. Inom gruppen bedriver vi även verksamhet inom materialservice samt underhåller och kalibrerar mätutrustning. Fokus ligger på att genom våra bolag underhålla och modernisera infrastruktur i Norden.

Nordspår består idag av fyra bolag. KM Spårservice, Wide Range Infrastructure, LLT Railparts och det senaste förvärvet Linccon Construction. Bolagen samverkar med varandra för att kunna leverera ditt behov inom anläggning och järnvägssektorn. På så vis skapas synergieffekten och vi kan med samlad kraft internt och externt genom partners erbjuda den bästa lösningen för ditt projekt.

Nordspår erbjuder heltäckande tjänster och medarbetare med hög teknisk kompetens och stor kunskap från olika områden inom infrastruktur. Uppdragen kan variera från att omfattas av enskilda insatser till helhetslösningar inom nyanläggning, ombyggnation till drifts och underhållsåtaganden.

Nordspår är ett modernt infrastrukturföretag med en öppen och inkluderande kultur där kompetens och förmåga tas tillvara inom gruppen. Med gedigen erfarenhet och genom att använda bästa tillgängliga teknik, maskinpark och materialservice kan Nordspår erbjuda infrastruktur i världsklass.