Hitachi Rail digitaliserar 140 kilometer av Malmbanan

Hitachi leverar ERTMS nivå 2 system längs järnvägen mellan Gällivare och Boden. Foto: Trafikverket

Hitachi Rail kommer tillsammans med Trafikverket och som ett led i ERTMS-utbyggnaden arbeta med den första stora implementationen av det nya ERTMS-systemet i Sverige. Arbetet med det nationella programmet för järnvägsdigitalisering börjar med moderniseringen av den viktiga Malmbanan som utgör förutsättning för transporterna av malm till hamnarna i Narvik och Luleå. Kontraktet innefattar leverans av ERTMS nivå 2 system längs den 14 mil långa järnvägen mellan Gällivare och Boden.

– Vi är stolta över att Trafikverket återigen visar Hitachi Rail sitt förtroende genom att tilldela oss uppgiften att modernisera denna viktiga järnväg. Utöver detta första steg är Hitachi Rail redo att fortsätta arbetet med de kommande sträckorna som enligt planen ska uppgraderas fram till 2030, säger Eric Morand, nordisk chef på Hitachi Rail.

Hitachi Rail tillkännager det fortsatta samarbetet med Trafikverket med avsikt att införa vårt ERTMS nivå 2 signalsystem på den viktiga Malmbanan, inom ramen för det svenska nationella programmet för järnvägsdigitalisering. Det nya kontraktet manifesterar Hitachi Rails åtagande att stödja sina kunder i deras digitalisering- och hållbarhetsinitiativ samt strävan att vara ledande när det gäller innovation inom järnvägsteknologi. Inom ramen för det nya kontraktet kommer Hitachi Rail att tillhandahålla ERTMS nivå 2 Baseline 3,6-system med tillhörande tjänster för att modernisera den 140 kilometer långa sträckan, inkluderande totalt 14 stationer.

2008 inledde Hitachi Rail sitt samarbete med Trafikverket och började utveckla ERTMS-tekniken som sedan 2013 varit i kommersiell drift på Haparandabanan.