Initiativ för höghastighetsjärnväg mellan Oslo och Göteborg

"Vi är beroende av att kommunerna går samman om Skagerak-linjen", säger Saxe Frøshaug, ordförande i Indre Østfold kommun. Foto: Trøgstad kommun

Järnvägsförbindelse mellan Oslo och Göteborg på en timme? Den första kommunen har redan tackat ja till projektet. Det rapporterar norska Dagsavisen.

Indre Østfold kommun är positiv till höghastighetsjärnvägsinitiativet Oslo-Göteborg och ser stora möjligheter för Indre Østfold med linje genom regionen. Så står det i det enhälliga beslutet taget av kommunfullmäktige. Initiativet, som benämns Skagerak-linjen, kan enligt utvecklingsschef Anders Brunberg i Uddevalla kommun,  vara realiserbar inom sju år.

– Byggstarten är planerad till 2024 och avslutas 2028, säger han, till tidningen.

Brunberg representerar ett kommunalt konsortium som har inrättats mellan kommunerna i Bohuslän för att bygga en ny järnvägsförbindelse mellan Sverige och Østfold. En höghastighetslinje mellan Oslo och Göteborg ses som ett första steg på vägen mot en höghastighetslinje Oslo-Köpenhamn-Hamburg.

– Skagerak-linjen erbjuder en fantastisk möjlighet att säkerställa tillväxt och välfärd i berörda kommuner, anser Brunberg. Förutom Indre Østfold kommun är Nordre Follo, Halden och Sarpsborg inbjudna att delta i utvecklingen av den nya transportkorridoren.

Skagerakbanen AB ska stå för 100 procent av finansieringen både i Sverige och Norge,

– Skagerak-linjen kommer att finansieras med lån som enligt våra beräkningar återbetalas inom 20-30 år med biljett- och transportintäkter, säger Brunberg.