Inlandståg satsar på bärgningsuppdrag

Inlandstågs nya lastbil, med längre och större kran. Foto: Inlandståg

För att bättre kunna möta behovet av effektiva bärgningar i händelser av störningar på järnvägen så har Inlandståg köpt in en ny bärgningslastbil. I slutet av december köpte Inlandståg in en ny bärgningslastbil av modell FH 480 i syfte att användas vid bärgning och vid transporter av eget material samt godsvagnsunderhåll.

Inköpet av fordonet skapar förutom avsevärt bättre arbetsmiljö även effektivare bärgningsprocesser genom en större och längre kran samt lastväxlare. I en del fall då det uppstår större urspårningar krävs kranbilar om det olycksdrabbade fordonet står för långt bort från spåret. Lyftkraften  är1 260 kilo 17 meter ut från lastbilen. Bara någon vecka efter lastbilens ankomst till lokstallet i Östersund blev den satt i arbete. Ett tåg hade spårat ur i Storlien, och Inlandståg blev kontaktade av Euromaint som har avtalet mot kunden på den bandelen.

Eftersom det är av största vikt att trafiken så snart som möjligt kan återupptas efter en urspårning så krävs snabba insatser och bra samarbeten. Ett effektivt bärgningsarbete innebär att tågen snabbare kan börja rulla på spåren igen. På plats gjordes bedömningen att fordonet med hjälp av domkrafter kunde lyftas och sedan dras i sidled för att åter hamna på spåret.

– Det har hänt tidigare att vi utfört bärgningsuppdrag åt Euromaint och de är en väldigt bra samarbetspartner till oss även utöver själva bärgningsarbetet. Att vi får möjligheten att hjälpa ett företag med så god kvalitet som Euromaint är ett kvitto på att vi själva når samma nivå, säger Christoffer Frost, verkstadschef på Inlandståg.

– EuroMaint har på uppdrag av Trafikverket ansvar för röjning och bärgning längs mittbanan och har för detta uppdrag ett långsiktigt och väl fungerande samarbete med Inlandståg. De långa avstånden gör det extra viktigt med lokal samverkan för att korta utryckningstiden och därigenom minimera störningar och återställa framkomlighet. Vi har ett gemensamt intresse i att få igång trafiken så fort som möjligt och är mycket nöjda med samarbetet med Inlandståg, säger Jonas Gunnarsson, chef fordonsunderhåll på EuroMaint.