En halv miljon europeiska godsvagnar väntar på automatkoppel

Automatkoppling från Dellner. Foto: Dellner

I Europa kopplas fortfarande godsvagnar för järnvägstrafik ihop manuellt, med så kallade skruvkoppel. Tekniken kräver också buffertar, alltså dämpare som tar upp tryckrafterna när två vagnar närmar sig varandra. Det rapporterar Ny Teknik

På många andra håll i världen ser det annorlunda ut – sedan länge. USA införde automatkoppel redan för omkring 120 år sedan. Tekniken har införts i den europeiska passagerartrafiken sedan lång tid tillbaka. Fördelarna är flera, bland annat mindre risk för personalen som kopplar, att tågen kan dra mer och förstås att ett arbetsmoment kan rationaliseras bort. Man slipper även buffertar, vilket sparar halvannan meter per vagn.

– Men den typen av värden har inte betalat sig när Europa har funderat över att gå från skruv- till automatkoppel. Det har gjorts många kalkyler och stora arbeten för att försöka, men det har visat sig för osäkert. Dessa kalkyler ligger hela tiden omställningen till last, säger Jan Bergstrand på Trafikverket, koordinator för godsprogrammet Shift 2 rail till tidningen.

Men nu tror och hoppas han att ett fönster för förändring har öppnats. I ett projekt ska tolv vagnar förses med tre olika typer av digitala automatkoppel. Vagnarna ska testas i Tyskland, Österrike, Schweiz och i Luleåtrakten i Sverige, där fokus ligger på vinterförhållanden.