Skanska bygger området kring Stensviks metrocentrum i Esbo

Området kring Stensvik metrostation och Stenbrukets södra sida kommer i framtiden att utvecklas till ett betydande centrum för affärsverksamhet, undervisning och tjänster. Målet är att området kring metrocentret redan skulle vara delvis byggt när metrotrafiken inleds om några år. Även områdets gatunät kommer att förnyas betydligt under de kommande åren. Bild: Stensviks metrostation. Illustration: SRV Kojamo Sito och Arkkitehtitoimisto HKP

Den sydfinländska staden Esbos Stadsteknikcentral och Skanska har undertecknat ett avtal om förnyelsen av detaljplaneområdet Stensviks metrocentrum.

Utöver Västmetrons bygge inleds byggandet av gator, öppna platser och parker i området. Vid förnyandet av området kring metrocentrumet och trafikförbindelserna till metrostationen eftersträvas en mer urban miljö och ett trivsamt stadsrum.

Kivenlahden metroaseman havainnekuva 1

En betydande del av projektet utgörs av de nya vägportarna som byggs under Västerleden, av vilka Bruksbacksporten kommer att ha både en körbana och en gång- och cykelväg. Foto: Ramboll

Vid Tschetschulinsporten byggs en gång- och cykelväg. Dessutom byggs det gågator och öppna platser och brytningsarbeten görs bland annat på parkeringsanläggningens tomt. Västerleden kommer åter att gå på sin ursprungliga plats i stället för på den tillfälliga omvägen och samtidigt höjs nivån på vägen något. I byggprojektet ingår också ramparrangemang.

Kivenlahden metroasemn havainnekuva 3

I området kring metrocentrumet har det planerats kommersiella tjänster, verksamhetslokaler, lokaler för lärande, infartsparkering, idrottstjänster och boende. I Marisparken förnyas parkgångarna och belysningen. Foto: Ramboll

Byggandet inleddes i november 2020 och projektet förväntas bli färdigt i juni 2022.