Hector Rail tar upp lån på en halv miljard kronor

Investmentbolaget Ancala refinansierar Hector Rail. Foto: David Gubler

Hector Rail har tagit upp ett lån på 519 miljoner kronor från Landesbank Hessen-Thüringen och Siemens Bank för att refinansiera en befintliga skuld.

– Lån- och capexfacilitet kommer att stödja våra ambitioner att ytterligare utöka vår flotta, stärka vår position som den ledande oberoende järnvägstransportleverantören i Sverige och växa på vår plattform i Tyskland, säger ordförande Kurt Håkansson.

Hector Rail kör nu fler än 100 lok och sysselsätter över än 400 personer med en omsättning på cirka 1 miljard kronor. I augusti 2020 förvärvades bolaget av fonder som förvaltas av en oberoende investeringsansvarig för  infrastruktur, Ancala Partners, Ancala Partners menar att operatörens 'robusta resultat, trots de svåra marknadsförhållandena orsakade av coronaviruspandemin, gör det till ett attraktivt investeringsobjekt för långivare.

– Hector Rail spelar en nyckelroll i både den svenska och den tyska ekonomin, och levererar en viktig grön elektrisk järnvägstransporttjänst genom Covid-19-pandemin, säger Spence Clunie, vd för Ancala Partners. ”Denna refinansiering visar Ancalas fortsatta förmåga och expertis för att framgångsrikt genomföra skuldfinansiering för våra portföljbolag.”