Arbeten på Hässleholm C färdigställda

Plattformarna på Hässleholms centralstation har tillgänglighetsanpassats. Foto: Trafikverket.

Trafikverket har tillgänglighetsanpassat plattformarna på Hässleholm C under 2020 så att orienteringen blir lättare genom kortare avstånd mellan trapphus och tåg.

– Det har varit en utmaning men nu har vi en modern, ljus och trygg station som kommer förenkla vardagen för många resenärer, säger Jonas Wellberg, projektledare Trafikverket.

Plattformsarbetet har gjorts på plattformar mellan spår 1 och 2/3 samt mellan spår 4/5 och 6 på Hässleholm C, har inneburit att plattformarna sänks och på så vis har tillgänglighet och säkerhet för alla som ska gå av och på tågen ökat.

rbetet har skapat en smidigare och tryggare miljö samt bättre överblick och orientering för resenären genom kortare avstånd mellan trapphus och tåg. Plattformarna har försetts med kompletterande plattformstak och trafikinformation samt skyltningen har anpassats efter de nya förutsättningarna.

– Att driva projekt i en miljö med resandeutbyten och mycket resenärer har varit en utmaning. Men slutresultat har blivit bättre än vi förväntade oss. Belysningen på plattformar har blivit ljusare, de nya trapporna kommer innebära en betydligt bättre tillgänglighet för resenärer, tydligare skyltning av spårnummer, ny högtalare för bättre ljud och nya informationstavlor bidrar också till helheten, säger Jonas Wellberg, projektledare Trafikverket.